MuziekOverleg

Categorie:ondersteunende organisatie
Genre(s):Blues & Roots, Dance & Electronica, Folk, Jazz, Klassiek, Pop / Rock, Populair / Varieté, Wereldmuziek, Chanson & Nederlandstalige pop, Rock / Alternative

Omschrijving

Sinds 2007 hebben 19 organisaties uit de muzieksector – belangenbehartigers en steunpunten – zich verzameld om samen de plaats van muziek in onze samenleving te versterken.

In 2009 resulteerde hun overleg in het manifest “Music is Life!”, een overkoepelend Strategisch Plan voor de muzieksector. Vanuit een globale, geïntegreerde visie op de muzieksector werden voorstellen en initiatieven gelanceerd, over de verschillende beleidsdomeinen en beleidsniveaus heen (Vlaams, Federaal en Europees), met oog op het optimaliseren van de Vlaamse muzieksector. Daarmee zouden ontplooiingskansen worden gecreëerd en zouden bestaande groeimogelijkheden in binnen- en buitenland beter benut kunnen worden.

Via dit Manifest sprak de integrale en intern zo gediversifieerde muzieksector met één gelijkluidende stem en stak een eenvormige hand uit naar de overheid met de uitnodiging om samen te werken aan een verdere ontwikkeling van het muzieklandschap.

Het Manifest “Music is Life!” vormde de basis voor de ‘Muziekresolutie’ die het (toenmalige) Vlaams Parlement in de lente van 2011 stemde en die een uitgebreide ‘to do-lijst’ bevatte voor de vigerende Vlaamse regering.

De erkenning door toenmalig cultuurminister Joke Schauvliege van het MuziekOverleg als formele gesprekspartner van de overheid werd door Sven Gatz, de huidige Vlaamse minister van Cultuur, uitdrukkelijk herhaald bij aanvang van zijn beleidsperiode.

Ondertussen werkt het MuziekOverleg gestaag verder aan de invulling van de tweeledige rol die het opnam ten aanzien van het beleid:

- snel en duidelijk stelling nemen ten aanzien van beleidsvoorstellen of -ideeën die in overheidskringen circuleren;
- proactief ageren: vanuit de praktijk werken aan gefundeerde standpunten die aan het relevante beleidsniveau, ter opvolging en realisatie, kunnen worden aangeboden.

Hiertoe werden eind 2014 een aantal ‘werven’ opgestart (rond samenwerking met de muzieksector aan Franstalige kant, internationalisering, aanvullende financiering, specifiek beleidsinstrumentarium, sociaalrechtelijke vraagstukken, auteursrecht, muziekeducatie, muziek en media,...)

Uitgebrachte publicaties

Music is life! - Manifest van de MuzieksectorMusic is life! - Manifest van de Muzieksector Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksectorMusic is Life! Een integrale visie voor de muzieksector

Verwante items in de databank

Nieuws:MuziekOverleg gehoord in de commissie Media over nieuwe beheersovereenkomst VRT (18.06.2015)
Resolutie 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen' bekrachtigd (14.12.2011)
Minister van cultuur erkent MuziekOverleg als officiële gesprekspartner (01.12.2011)
Clubcircuit tekent Europese samenwerkingsovereenkomst (20.09.2010)
MuziekOverleg presenteert geactualiseerd federaal memorandum (26.05.2010)
Muziekoverleg reageert op besparingen minister Schauvliege (14.05.2010)
MuziekOverleg presenteert "Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector" (19.03.2010)
Verslag hoorzitting 'Manifest van de muzieksector' online (05.03.2009)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Muzikanten, we zijn niet onmachtig (23.06.2015)
"We hebben toptalenten, maar ze zijn te weinig bekend buiten België" (12.07.2014)
Dubbele koudwatervrees voor verfondsing. Reactie van een ervaringsdeskundige (04.2012)
Muzieksector tevreden over overleg met Schauvliege (09.02.2012)
Actieplan voor muziek in Vlaanderen (01.2012)
Actieplan geeft Vlaamse muziek duw in de rug (15.12.2011)
Muzieksector op politieke agenda (15.12.2011)
Steeds beter op elkaar afgestemd (30.11.2011)
Besparingen op cultuur scheppen onzekerheid (14.05.2010)
Open brief aan minister Schauvliege (14.05.2010)

nog 1 resultaten op het documentatieplatform

Organisaties:ComAV (ondersteunende organisatie, muziekorganisaties, hedendaagse muziek)
Muziekmozaïek Folk & Jazz (muziekeducatieve organisatie, ondersteunende organisatie, bibliotheek, archief, studiecentrum, uitgever)
Federatie van muziekfestivals in Vlaanderen (ondersteunende organisatie)
BIMA - Belgian Independent Music Association (ondersteunende organisatie)
Belgian Entertainment Association (ondersteunende organisatie)
Clubcircuit (ondersteunende organisatie)
Music Managers Federation (ondersteunende organisatie)
Koor & Stem (muziekorganisaties, uitgever)
Overleg Kunstenorganisaties vzw (oKo) (ondersteunende organisatie)
Poppunt (ondersteunende organisatie)
VLAMO - Vlaamse amateurmuziekorganisatie (bibliotheek, archief, studiecentrum, ondersteunende organisatie)
VLAPO (Vlaamse Podiumartiesten vzw) (ondersteunende organisatie)
GALM (Genootschap Artiesten Lichte Muziek) (ondersteunende organisatie)
Bond van Onafhankelijke MuziekMakers (ondersteunende organisatie)
Resonant (bibliotheek, archief, studiecentrum)
Kunstenpunt (muziekorganisaties, informatie, documentatie en promotie)
PlayRight+ (ondersteunende organisatie)
Belgian Music Publishers Association (ondersteunende organisatie)
Sabam for Culture (ondersteunende organisatie)
Documenten:Music is life! - Manifest van de Muzieksector (studie/rapport)
Voorstel van resolutie betreffende een 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen' (document)

Trefwoorden: , , , , , , ,