Minister van cultuur erkent MuziekOverleg als officiële gesprekspartner

Dit is een gearchiveerd bericht

01.12.2011

Tijdens de uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs voor Muziek aan Daan Stuyven, kondigde minister van cultuur Joke Schauvliege aan dat het MuziekOverleg als 'officiële' gesprekspartner voor de muzieksector erkend wordt.

Minister Schauvliege: "Muziek is alom aanwezig in bijna ieders leven, jong en oud; voor de ene al wat meer uitgesproken en intensiever dan voor de andere. De vanzelfsprekendheid van het ontstaan en continue beschikbaarheid van nieuwe muziek is eigen aan onze maatschappij. Dat heeft (ook) zijn nadelen. Want de sector die dit voor mekaar brengt, staat nu al meer dan een decennium voor enorme uitdagingen. 
Ik denk dan voornamelijk aan de auteursrechten die recent nog in het nieuws waren. We moeten hiervoor een oplossing vinden op Europees niveau en daar werken we momenteel aan. De uitdagingen zijn te groot en te complex om alleen of apart aan te pakken. Dat geldt ook in Vlaanderen.
Ik wil u bij deze ook aankondigen dat ik het Muziekoverleg, dat 17 steunpunten, belangenbehartigers en beroepsverenigingen verzamelt uit de brede muzieksector, erken als de 'officiële' gesprekspartner voor de muzieksector. Zij hebben met hun “Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector” bewezen dat ze tot eensgezinde en onderbouwde standpunten kunnen komen en die kunnen vertalen naar het beleid"

Het MuziekOverleg publiceerde in 2010 het gezamenlijk visiedocument 'Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector'. De 17 organisaties van het MuziekOverleg bieden daarin een helder overzicht van de uitdagingen waar de Vlaamse muzieksector voor staat en dragen de nodige bouwstenen aan om deze uitdagingen aan te pakken. Dit document vormt momenteel ook de basis voor het resolutievoorstel 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen' dat op 1 december in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement werd besproken.

Verwante items in de databank

Nieuws:Eerste overleg met Vlaamse muzieksector (09.02.2012)
Organisaties:MuziekOverleg (ondersteunende organisatie)
Documenten:Voorstel van resolutie betreffende een 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen' (document)
Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector (studie/rapport)

Trefwoorden:

Terug Meer nieuws