Resolutie 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen' bekrachtigd

Dit is een gearchiveerd bericht

14.12.2011

Op woensdag 14 december keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het resolutievoorstel ‘Actieplan voor de muziek in Vlaanderen’ goed. Deze resolutie bevat 15 concrete aanbevelingen en geeft de Vlaamse Regering een leidraad in handen voor een duurzaam en stimulerend muziekbeleid.

Het voorstel werd ingediend door politici Philippe De Coene, Johan Verstreken, Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Herman Schueremans, Bart Caron en Yamila Idrissi. De aanbevelingen gaan van internationalisering en talentontwikkeling over auteursrechten, financiering en geluidsnormen tot muziekeducatie en erfgoed en spelen concreet in op actuele noden en recente ontwikkelingen binnen de muzieksector. Het voorstel verwijst bovendien naar de verwevenheid van muziek in de maatschappij en het belang van een sterke muzieksector.

Muziek verenigt politiek
De sterke gedragenheid van de resolutietekst bewijst dat muziek ook politieke grenzen kan overstijgen. De indieners komen uit alle hoeken van het politieke spectrum en de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media keurde het voorstel unaniem goed.
Philippe De Coene (sp.a) benadrukt dat niet alleen de minister van Cultuur wordt aangesproken maar bijna de voltallige regering: “Met de sector moeten we er nu op toezien dat er werk wordt gemaakt van de aanbevelingen.”
Paul Delva (CD&V) verwacht dat “deze resolutie mee een aanzet [kan] geven tot een versterkt en transversaal muziekbeleid in Vlaanderen."
Herman Schueremans (Open Vld) hoopt dat “deze resolutie geen dode letter blijft bij onze beleidsmakers en integraal wordt uitgevoerd waardoor de muzieksector zich verder kan ontplooien.” 

Zeventien organisaties, één stem
Die sector, vertegenwoordigd in het MuziekOverleg, ligt mee aan de basis van het voorstel. In 2010 publiceerde het overleg de visietekst ‘Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector’ met daarin een helder overzicht van de uitdagingen waar de Vlaamse muzieksector voor staat en de nodige bouwstenen om deze uitdagingen aan te pakken. Ook voor Bart Caron (Groen!) houdt de goedkeuring van het resolutievoorstel een nieuwe uitdaging in voor de muzieksector: “het MuziekOverleg [moet] de rol opnemen van engelbewaarder van het geweten en het geheugen van politici.

Het MuziekOverleg werd in 2007 opgestart door Muziekcentrum Vlaanderen, steunpunt voor de professionele muzieksector. Doel was het uitbouwen van een structurele dialoog met de overheid en het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor de gehele muzieksector. Het overleg werd pas nog door minister Schauvliege erkend als officiële gesprekspartner. Daarmee is één aanbeveling van de resolutie alvast gerealiseerd.

Verwante items in de databank

Nieuws:Eerste overleg met Vlaamse muzieksector (09.02.2012)
Organisaties:MuziekOverleg (ondersteunende organisatie)
Muziekcentrum Vlaanderen (ondersteunende organisatie, bibliotheek, archief, studiecentrum, website)
Documenten:Voorstel van resolutie betreffende een 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen' (document)

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws