Overleg Kunstenorganisaties vzw (oKo)

Categorie:ondersteunende organisatie / belangenvereniging

Omschrijving

oKo wil als ledenvereniging de belangen van de organisaties uit de professionele kunstensector vertegenwoordigen en een sterke, representatieve spreekbuis zijn. Zij wil actief met en voor haar leden werken en zowel beleidsmakers, betrokken actoren, als het publiek sensibiliseren over het belang van de kunsten in een samenleving en hen, waar nodig, aanzetten tot engagement.

Verwante items in de databank

Nieuws:Onderzoek naar de sociaaleconomische positie van kunstenaars in Vlaanderen (03.05.2016)
Netwerkbijeenkomst kunstensector en vluchtelingen (11.09.2015)
Vacature bij Overleg Kunstenorganisaties (oKo) (05.12.2014)
Infosessie: Co√∂peratief ondernemen in de kunstensector (06.06.2012)
MuziekOverleg presenteert "Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector" (19.03.2010)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Taxshift kan besparingen cultuur helpen wegwerken (13.10.2015)
Cultuursector ontevreden over VRT (15.06.2015)
Voor de bisnummers de zaal uit (10.05.2014)
Schauvliege laat Kunstendecreet extern analyseren (14.06.2012)
Cultuursector wil fors meer geld (11.10.2011)
Kunstgroeperingen onder een dak (27.09.2006)
Organisaties:MuziekOverleg (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
Documenten:Music is life! - Manifest van de Muzieksector (studie/rapport)