Clubcircuit tekent Europese samenwerkingsovereenkomst

Dit is een gearchiveerd bericht

20.09.2010

Op de vijfde editie van het jaarlijkse congres van ACCES, het netwerk van Spaanse muziekclubs, tijdens de muziekbeurs "Mercat de musica viva" in Vic ondertekenden 6 koepelorganisaties voor muziekclubs een nieuw samenwerkingsprotocol.
Naast de gastheren van ACCES zetten ook de vertegenwoordigers van La Fédurok (Frankrijk), d’Orfeu (Portugal), Spillesteder (Denemarken), Club Plasma (Franstalig België) en Clubcircuit hun handtekening onder het protocol. De samenwerking moet uitmonden in een nauwere samenwerking tussen de organisaties. Tijdens het congres kwam ook  Philippe De Coene, voorzitter van de commissie cultuur in het Vlaams Parlement, spreken.

Van 16 tot 19 september vindt in Vic (Catalonië, Spanje) de 'Mercat de musica viva' plaats, een van de belangrijkste muziekbeurzen in het mediterrane gebied. Tijdens die beurs houdt ACCES, het netwerk van Spaanse muziekclubs, haar jaarlijkse congres. Dat congres kreeg dit jaar een extra internationale injectie met de aanwezigheid van collega's uit Portugal, Frankrijk, Denemarken en België. De verschillende netwerken van muziekclubs tekenden er een samenwerkingsprotocol. "Er bestaan al enige tijd contacten tussen de verschillende Europese netwerken", schetst Marc Steens, coördinator van het Clubcircuit. "Zo vond het jaarlijkse congres van La Fédurok, het Franse netwerk van muziekclubs, dit jaar eind juni plaats in De Kreun in Kortrijk. Met het ondertekenen van dit protocol willen we die samenwerking wat verder formaliseren en concreter maken."

Voor de komende maanden liggen er alvast een aantal werkvergaderingen vast met alle partners. "In de eerste plaats willen we ervaringen met elkaar uitwisselen en gezamenlijke standpunten bepalen, zoals bijvoorbeeld rond geluidsproblematiek en mobiliteit van artiesten", doet Marc Steens uit de doeken. "Op termijn moet dat uitmonden in de creatie van een heus Europees netwerk. We zijn dan ook van plan om initiatieven op poten te zetten waar ook artiesten en publiek mee kunnen van genieten."

 Intussen blikken de partners al vooruit en overwegen ze verdere uitbreiding van het netwerk. "Nederland, waar er met een VNPF een mooi uitgebouwd netwerk bestaat dat qua profilering aansluit bij de andere, is zowat de missing link tussen België en Denemarken", vindt Marc Steens. "Onze Deense collega’s hebben dan weer een traditie in samenwerkingen met Noorwegen en Zweden. Het is dus niet denkbeeldig dat andere netwerken zich in de nabije toekomst aansluiten bij dit samenwerkingsverband."

Ook Philippe De Coene, voorzitter van de commissie cultuur in het Vlaams Parlement, kwam spreken op het congres. Hij gaf voor het internationale publiek wat meer toelichting bij "Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector", dat het Muziekoverleg dit voorjaar presenteerde aan de commissie en dat moet uitmonden in een resolutie.

Verwante items in de databank

Nieuws:De Kreun nodigt professionelen uit op 'European Professional Days Of Popular Music' (17.06.2010)
Organisaties:Clubcircuit (ondersteunende organisatie)
MuziekOverleg (ondersteunende organisatie)
Documenten:Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector (studie/rapport)

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws