Flemish Jazz Meeting, Bruges, Belgique, 4 & 5/09

Type:concertrecensie
Auteur:Thierry Quénum
Publicatiedatum:12.09.2009
Taal:Frans
Raadpleegbaar:Flemish Jazz Meeting, Bruges, Belgique, 4 & 5/09 (download)
Dit artikel wordt gepubliceerd met toestemming van de uitgever. Het gebruik van dit artikel is toegestaan voor privé gebruik. Reproductie voor andere dan louter privé doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten op dit artikel zijn voorbehouden aan de uitgever.

Preview

Korte beschrijving

Verslag van de Flemish Jazz Meeting 2009 op Jazzmagazine.com.

Verwante items in de databank

Nieuws:Terugblik op de Flemish Jazz Meeting 2009 (10.09.2009)
Personen/groepen:Hijaz (groep / artiest)
Pierre Anckaert (muzikant)
Stefan Bracaval (muzikant, artiest / groep)
Free Desmyter (muzikant)
Tuur Florizoone (muzikant, groep / artiest)
Jeroen Van Herzeele (muzikant, groep / artiest)
Saxkartel (groep / artiest)
Christian Mendoza (muzikant)
DelVitaGroup (groep / artiest)