Trommelfluit

Categorie:ensemble (instrumentaal)
Genre(s):traditionele folk
Huidige/voormalige leden:Johan Decancq, Hans Quaghebeur, Jeremy Vervoort, Iep Fourier, Herman Dewit, Rosita Tahon, Bart De Cock, Erwin Libbrecht

Korte beschrijving

Trommelfluit is een historisch gezelschap dat met fijfer en trommel de muziek uit de oude veldslagen gen, optochten en ommegangen uit onze contreien weer tot leven brengt.

Biografie

Trommelfluit is een groep die een historische muziekvorm levend wil houden : de fijfer- en trommelmuziek. Onze streken vormden in de voorbije eeuwen het decor voor oorlogen en conflicten. Als daar al iets goeds is uit voortgekomen, dan is het een muziekvorm die de toenmalige legers begeleidde naar en op het slagveld.

Deze muziek werd, van in de zestiende eeuw tot en met de Napoleontische tijd, gespeeld op trommels en kleine, scherpklinkende dwarsfluiten, fijfers genoemd. Men moest immers qua klankvolume concurreren met het oorlogslawaai.

De muziek die Trommelfluit speelt werd teruggevonden in oude handschriften uit de zeventiende en achttiende eeuw. Het trommelspel bij deze marchen vormde een probleem daar de echte trommeltraditie in onze streken grotendeels verloren is gegaan en vervangen door drumbands, op Amerikaanse leest geschoeid. Gelukkig konden wij daarvoor ons licht opsteken in Wallonië, waar de Belgische trommeltraditie nog levendig is.

Het kostuum van Trommelfluit is een kopie van het Zwitserse regiment de Salis.
En wanneer nieuwsgierigen, na verwoede pogingen om de vlag te ontcijferen, ons weer eens de vraag stellen "van waar zijn jullie ?" dan blijven we het antwoord schuldig. We zijn immers van overal, en van alle tijden. Wat ons bindt is muziek van traditionele oorsprong en elkaars gezelschap.

(c) Hans Quaghebeur

Selectieve discografie

TrommelfluitTrommelfluit (2008)
traditionele folk
Trommelfluit

Op compilaties van Muziekcentrum Vlaanderen

Contemporary folk in Flanders 2010Contemporary folk in Flanders 2010 (2010)
hedendaagse folk
Diverse uitvoerders

Verwante items in de databank

Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Trommelfluit (08.2008)
Trommelfluit - Trommelfluit (08.2008)
Laïs en Kadril op Gooikse volksmuziekstage (18.06.2003)