Nieuwe publieke EU-consultaties rond auteursrecht

Dit is een gearchiveerd bericht

29.09.2009

Afgelopen zomer organiseerde de Europese Commissie een bevraging over het auteursrecht. Ze deed dat door middel van een Groenboek ‘Auteursrecht in de kenniseconomie’ waarin ze een aantal concrete vragen formuleerde om de discussie over auteursrecht in de kenniseconomie op internet aan te zwengelen. De oproep leidde tot vele reacties en krijgt een vervolg met twee nieuwe publieke consultaties.

De Europese Commissie heeft eind augustus, naar aanleiding van alle Groenboekreacties, een onderzoek aangekondigd naar de aanpak van het probleem met verweesde werken (werken waarvan de maker/auteur/rechthebbende niet bekend is of niet te achterhalen is).

Daarnaast houdt de Europese Commissie op dit moment twee publieke consultatierondes, waarbij naar meningen gevraagd wordt over het komende beleid (2010-2015) voor de Europese Informatiemaatschappij en over de Europese digitale bibliotheek Europeana en haar toekomst.

Consultatie beleid (2010-2015) Europese Informatiemaatschappij
Consultatie Europeana

Verwante items in de databank

Nieuws:Vlaamse reactie op Europees groenboek 'Auteursrecht in de kenniseconomie' (04.12.2008)

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws