Vlaamse reactie op Europees groenboek 'Auteursrecht in de kenniseconomie'

Dit is een gearchiveerd bericht

04.12.2008

Afgelopen zomer organiseerde de Europese Commissie een bevraging over het auteursrecht. Ze deed dat door middel van een Groenboek waarin ze een aantal concrete vragen formuleerde. Vlaamse bibliotheken, documentatiecentra en erfgoedinstellingen zagen hier een kans om enkele pijnpunten in de huidige regeling rond het auteursrecht te formuleren. Faro, Heemkunde Vlaanderen, Luisterpuntbibliotheek, VCOB, VOWB en VVBAD formuleerden samen hun bedenkingen.Bij hun standpuntbepaling hebben de betrokken organisaties zich laten leiden door het maatschappelijk doel van deze instellingen: het zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van informatie en cultuurproducten aan een breed publiek. Dit houdt ook in het bewaren om de toegang te verzekeren voor zowel de huidige als de toekomstige gebruikers. Dit is, aldus de betrokken organisaties, essentieel in een open, democratische en inclusieve samenleving en een voorwaarde voor een performante kenniseconomie. Je kan de volledige reactie hier nalezen.

Meer info over de reactie: www.vvbad.be/standpunt/groenboek
Het groenboek en meer info omtrent auteursrecht in de Europese Gemeenschap.

Verwante items in de databank

Nieuws:Nieuwe publieke EU-consultaties rond auteursrecht (29.09.2009)

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws