Consequent prutsenComponist Walter Hus eregast op Ars Musica

Type:artikel
Auteur:Véronique Rubens
BronStaalkaart
Bron:Staalkaart
Publicatiedatum:12.2014
Nummer:27
Taal:Nederlands
Raadpleegbaar:Hus def (download)
Dit artikel wordt gepubliceerd met toestemming van de uitgever. Het gebruik van dit artikel is toegestaan voor privé gebruik. Reproductie voor andere dan louter privé doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten op dit artikel zijn voorbehouden aan de uitgever.

Verwante items in de databank

Personen/groepen:Walter Hus (componist, solist)
Organisaties:Ars Musica (festival)