Music Fund vzw

Categorie:ondersteunende organisatie / belangenvereniging

Omschrijving

Music Fund steunt jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden en in conflictgebieden:

Music Fund coordineert inzamelingen van muziekinstrumenten in Europa en zorgt daarna voor de restauratie en distributie ervan. Zo worden jaarlijks honderden instrumenten geschonken aan muziekscholen in Afrika en Midden Oosten.

Music Fund biedt de knowhow aan om muziekinstrumenten te stemmen, herstellen en onderhouden: Ze organiseert hiervoor initiatie-workshops, organiseert stages bij ervaren Europese instrumentenbouwers, en richtte zelfs herstelateliers op in sommige partnerscholen.

Verwante items in de databank

Nieuws:Artists #withRefugees (28.04.2016)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Een piano die vleugels geeft (24.03.2015)
Stel een gebaar: Koop een gitaar! (23.06.2009)

Trefwoorden: ,