Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Categorie:bibliotheek, archief, studiecentrum, muziekorganisaties, informatie, documentatie en promotie
Genre(s):Klassiek, Jazz

Omschrijving

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, als Stedelijke Muziekschool gesticht in 1867, wil studenten opleiden tot hedendaagse, creatieve musici en podiumkunstenaars met een grote autonomie en persoonlijkheid, die zichzelf kunnen situeren in de internationale socio-culturele en artistieke wereld. Het Antwerps Conservatorium biedt de mogelijkheid tot verregaande artistieke kruisbestuivingen, door het samengaan van drie podiumkunstopleidingen en de betrokken lerarenopleidingen op dezelfde campus, in nauwe samenwerking met de Internationale Kunstcampus deSingel. De Antwerpse conservatoriumbibliotheek was in 2010 de eerste Vlaamse bibliotheek die officieel erkend werd als erfgoedbibliotheek.
De bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen bewaart meer dan 600.000 volumes en is de grootste muziekbibliotheek van Vlaanderen. Het oudste werk is een gregoriaans manuscript uit het einde van de 13de eeuw, de meest recente werken werden bij wijze van spreken gisteren gecomponeerd.
De bibliotheek is in eerste instantie een hogeschoolbibliotheek, maar dankzij zijn bijzonder rijke historische muziekcollectie werd ze de eerste erkende erfgoedbibliotheek in Vlaanderen. Daarnaast fungeert de bibliotheek ook als openbare muziekbibliotheek: ook externen kunnen de collectie consulteren en werken ontlenen (externen betalen een jaarlijks lidgeld van 10 euro en kunnen gratis ontlenen).
Naast de omvangrijke muziekverzameling biedt de bibliotheek ook een fraaie collectie theater- en danswerken aan.

Bibliothecaris: Jan Dewilde

Verwante items in de databank

Nieuws:IAML 2014 in het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (28.05.2014)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
De Singel vervangt bookshop door 'salon' (11.03.2013)
Organisaties:Peter Benoitfonds (bibliotheek, archief, studiecentrum)
Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Brussel (bibliotheek, archief, studiecentrum, muziekorganisaties, informatie, documentatie en promotie)
Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Gent (bibliotheek, archief, studiecentrum, muziekorganisaties, informatie, documentatie en promotie)
Bibliotheek deFilharmonie (bibliotheek, archief, studiecentrum)
Arthur Meulemansfonds (ondersteunende organisatie)
Bibliotheek van het Lemmensinstituut (bibliotheek, archief, studiecentrum, muziekorganisaties, informatie, documentatie en promotie)
Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) (muziekhogeschool / universitaire opleiding, bibliotheek, archief, studiecentrum, muziekorganisaties, onderwijs & vorming)
Documenten:Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen / 1898 School - Conservatorium - Hogeschool - 1998 (boek)

Trefwoorden: ,