Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Brussel

Categorie:bibliotheek, archief, studiecentrum, muziekorganisaties, informatie, documentatie en promotie
Genre(s):Klassiek, Jazz

Omschrijving

De bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel, opgericht in 1832, bezit momenteel een collectie van ongeveer 1 miljoen volumes. De verzameling bestaat voornamelijk uit partituren, naast literatuur over muziek, naslagwerken, tijdschriften en iconografische documenten.

De collectie behoort tot de belangrijkste muziekverzamelingen van België en heeft een wereldvermaarde reputatie. Vooral de 17de- en de 18de-eeuwse muziek is sterk vertegenwoordigd. Dat mede door de aankoop van twee privé-verzamelingen: Westphal en Wagener.

De verzameling van de Duitse musicus Westphal is midden vorige eeuw aangekocht door Fétis, toenmalig directeur van het Koninklijk Conservatorium. Deze collectie bevat vnl. Duitse muziek uit de 18de eeuw, met handschriften van o.a. C. Ph. E. Bach, J. W. Hertel en G. Ph. Telemann.

Begin deze eeuw kocht Alfred Wotquenne, toenmalig bibliothecaris, de collectie Wagener aan. Deze verzameling bevat vnl. Duitse en Italiaanse kamermuziek uit de 17de en de 18de eeuw.

In 1929 werd het Fonds Sint-Goedele aangekocht. een belangrijke collectie met ca. 450 handschriften religieuze muziek afkomstig uit de Brusselse collegiale kerk Sint-Goedele, nu Sint-Michielskathedraal. Naast Italiaanse componisten zijn locale meesters als Brehy, De Croes, Fiocco en Van Helmont sterk vertegenwoordigd.

Vermeldenswaard zijn ook de volgende collecties:

de Glimes' met Italiaanse vocale muziek uit de 18de eeuw
Hollenfeltz' met documenten rond Mozart en zoon
Piron' met Franse kamermuziek in handschrift en druk uit de 2de helft van de 18de eeuw
Michotte' met persoonlijke documenten van Rossini

Verder bouwend op deze historische collectie voert de bibliotheek een actueel aankoopbeleid met o.m. aandacht voor hedendaagse muziek.
Bibliothecaris: Dhr. Johan Eeckeloo

Verwante items in de databank

Nieuws:IAML 2014 in het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (28.05.2014)
Organisaties:Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen (bibliotheek, archief, studiecentrum, muziekorganisaties, informatie, documentatie en promotie)
Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Gent (bibliotheek, archief, studiecentrum, muziekorganisaties, informatie, documentatie en promotie)
Bibliotheek van het Lemmensinstituut (bibliotheek, archief, studiecentrum, muziekorganisaties, informatie, documentatie en promotie)
Koninklijk Conservatorium Brussel (Erasmus Hogeschool Brussel) (muziekhogeschool / universitaire opleiding, bibliotheek, archief, studiecentrum, onafhankelijke organisator, muziekorganisaties, onderwijs & vorming)