Definitieve beslissing cultuursubsidies online

104 miljoen euro subsidies voor kunstenorganisaties

Dit is een gearchiveerd bericht

22.06.2012

De Vlaamse Regering heeft vandaag het voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege goedgekeurd voor de meerjarige subsidiëring van organisaties die binnen het Kunstendecreet een subsidieaanvraag hebben ingediend. Muziekcentrum Vlaanderen zette de cijfers voor muziekorganisaties op een rijtje.

De cijfers voor muziekorganisaties kan je hier raadplegen (pdf).

Een overzicht van alle toegekende bedragen vind je op de website van Kunsten & Erfgoed.


Op basis van de criteria uit het decreet en de beleidsaanbevelingen van de minister krijgen 256 organisaties een meerjarige subsidie van twee tot vier jaar. Het globale subsidiebedrag dat in de begroting 2013 zal worden voorzien, bedraagt 94,5 miljoen euro. Oorspronkelijk was een budgettair kader van 87 miljoen voorzien. 

Die bijkomende financiële inspanning laat vooreerst toe dat de 15 dubbelpositief beoordeelde organisaties (artistiek en zakelijk) aan wie in het advies geen subsidiebedrag was toegekend, toch worden gehonoreerd. Voor hen allen samen gaat het om 3,3 miljoen euro.

De minister heeft ook een aantal bijsturingen gedaan op basis van de criteria en de beleidsaanbevelingen. Daarbij ging de aandacht vooral naar de diversiteit en de spreiding van het aanbod (kwetsbare disciplines, publieksbereik) en naar de maatschappelijke inbedding van de organisatie (werken op participatie, doelgroepen, laagdrempeligheid). Voor deze meerjarige erkenningen wordt 2,6 miljoen euro vrijgemaakt in de begroting 2013.

Projectsubsidies
Zoals vooropgesteld wordt ook de verhouding tussen meerjarige (structurele) subsidies en projectsubsidies herschikt naar 90%-10%. Vroeger was dat 97%-3%. In de pot van projectsubsidies komt 9,7 miljoen euro. De minister wil met die verschuiving meer ruimte geven aan vernieuwing en creatieve producties, en meer kansen geven aan individuele kunstenaars.

Vlaams minister Joke Schauvliege:
“Aan deze beslissing is een grondig voorbereid traject voorafgegaan. Door consequent en transparant te handelen wil de Vlaamse Regering een betrouwbare partner zijn voor wie gelooft in kunst en creativiteit. Doordat we meer middelen vrijmaken krijgt cultuur het perspectief dat het verdient. Er zijn voorts scherpe keuzes gemaakt om versnippering tegen te gaan. Tegelijk garanderen we een divers en kwalitatief aanbod en beklemtonen we het belang van participatie, want kunst moet verder reiken dan het eigen podium of zaal. De komende maanden zal nu werk worden gemaakt van een evaluatie van het Kunstendecreet. De Vlaamse Regering van 29 juni zal de formele procedure, inclusief het advies van Inspectie van Financiën, afhandelen en in een besluit finaliseren.”

De tabellen met alle toegekende bedragen vind je hier (pdf).

Verwante items in de databank

Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
La Petite Bande wil toekomst veiligstellen met projectsubsidies (06.07.2012)
De vetpotten van cultuur (27.06.2012)
"Geen gesubsidieerd café" (26.06.2012)
Stad Antwerpen wil het Zuiderpershuis redden (26.06.2012)
Geen subsidieplezier voor vier (26.06.2012)
Het subsidiegeld is terecht, de kritiek ook? (26.06.2012)
Geen bloed maar rozen voor Vlaamse cultuurmakers (25.06.2012)
Verliezers subsidieronde driftig op zoek naar alternatieve inkomsten (25.06.2012)
Ongemakkelijke waarheid voor de bevlogen kunstelite (23.06.2012)
Schauvliege ontziet cultuursector (23.06.2012)
"Nee, ik doe niet te weinig voor Limburg"
Organisaties:Agentschap Kunsten en Erfgoed (overheid)

Trefwoorden: , ,

Terug Meer nieuws