Agentschap Kunsten en Erfgoed

Categorie:overheid

Omschrijving

Het agentschap Kunsten en Erfgoed draagt als uitvoerder van het beleid van de Vlaamse Regering, actief bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunsten- en cultureel-erfgoedlandschap.

Uitgebrachte publicaties

Landschapstekening muziektheater 2009Landschapstekening muziektheater 2009 Landschapstekening muziektheater 2008Landschapstekening muziektheater 2008
Landschapstekening muziek 2009Landschapstekening muziek 2009 Landschapstekening muziek 2008Landschapstekening muziek 2008
Landschapstekening festivals 2008Landschapstekening festivals 2008 Kunsten en Erfgoed: jaarverslag 2006/2007Kunsten en Erfgoed: jaarverslag 2006/2007
Kunsten en Erfgoed: Jaarverslag 2010Kunsten en Erfgoed: Jaarverslag 2010 Kunsten en Erfgoed: Jaarverslag 2009Kunsten en Erfgoed: Jaarverslag 2009
Kunsten en Erfgoed: Jaarverslag 2008Kunsten en Erfgoed: Jaarverslag 2008 Kunsten en Erfgoed - Brochure 2010Kunsten en Erfgoed - Brochure 2010

Verwante items in de databank

Nieuws:[volzet] Infosessie over het nieuwe Kunstendecreet (projecten en beurzen) (14.07.2016)
Technisch mankement KIOSK opgelost (15.09.2015)
Extra infosessie nieuw Kunstendecreet (10.08.2015)
Infosessies nieuw Kunstendecreet (10.03.2015)
Oproep leden pool van beoordelaars Kunstendecreet (08.12.2014)
Oproep: stel jezelf kandidaat als beoordelaar binnen het nieuwe Kunstendecreet (05.12.2014)
Definitieve adviezen subsidies 2015-2016 bekend (28.03.2014)
Volgende deadline Kunstendecreet (19.11.2013)
Tweede ronde projectsubsidies bekend (28.08.2013)
Residentie in Parijs? (22.08.2012)
Deadlines voor aanvragen projectsubsidies 2013 (13.08.2012)
Definitieve beslissing cultuursubsidies online (22.06.2012)
Volledige adviezen Kunstendecreet 2013-2016 online (11.06.2012)
Residentie op het eiland Comacina voor kunstenaars (28.02.2012)
Infosessie projectsubsidies kunsteducatie (14.06.2011)
Evaluatie punctuele tussenkomsten (15.02.2011)
Subsidiebeslissingen projectsubsidies en beurzen bekend (11.10.2010)
Geen nieuwe projectsubsidies in 2010: extra besparing op cultuur (12.05.2010)
Beslissingen beurzen en subsidies aan kunstenaars (eerste ronde 2010) bekend (10.02.2010)
Beslissingen projectsubsidies 2010 binnen Kunstendecreet bekendgemaakt (01.02.2010)
Subsidiebeslissingen 2009 rond diverse internationale initiatieven (22.12.2009)
Nieuwe Vlaamse subsidie ter voorbereiding EU-subsidiedossier (11.12.2009)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Het nieuwe Kunstendecreet (03.2014)
Vlaanderen doekt pak agentschappen en adviesraden op (23.09.2013)
'Geen eendagsvlieg, maar blijvende aanmoediging tot cultuurparticipatie' (09.2013)
Musical krijgt tweede kans (29.01.2013)
Limburg loopt kunstsubsidies mis (03.02.2012)
Documenten:Kunsten en Erfgoed - Brochure 2010 (brochure)
Verduidelijkende nota Beoordelingscommissie Muziek (studie/rapport)

Trefwoorden: , ,