Logos Ensemble

Categorie:ensemble
Gent, 1968
Genre(s):21ste eeuw / hedendaags, 20ste eeuw
Huidige/voormalige leden:Kristof Lauwers, Stefaan Smagghe, Karin De Fleyt, Godfried-Willem Raes, Marc Maes, Moniek Darge

Korte beschrijving

Logos brengt experimentele en hedendaagse muziek en herbergt verschillende ensembles

Biografie

Het logos ensemble groeide uit de logos werkgroep die ontstond in 1968/69 met de bedoeling zich uitsluitend te wijden aan de produktie en realisatie van de aktueelste experimentele muziek.

De vaste kern van het ensemble wordt gevormd door het Logos Duo (1974), bestaande uit Moniek Darge en Godfried-Willem Raes, dat in zowat alle landen ter wereld concerteerde en dat in de loop van zijn bestaan tot de meest prominente produktiekernen in de professionele experimentele internationale muziekscene is gaan behoren. Wanneer deze kern wordt uitgebreid met gespecialiseerde en professionele musici in funktie van de te realiseren grotere projekten en koncertprogrammas, ontstaat het logos ensemble, waarvan de samenstelling dus kan verschillen naar gelang het uit te voeren projekt.

De Logos Women of Framon is een duo bestaand uit Moniek Darge en Françoise Vanhecke.

Het Logos Ensemble (1968) ontstaat als het Logos Duo aangevuld wordt met ander musici in functie van het uit te voeren werk

en last but not least is er het Logos Laptop Duo (2008) en het <M&M Ensemble>, een ensemble bestaand uit een 50-tal robotten waaronder orgels, percussie, kopers, houtblazers e.a. Alle instrumenten werden gebouwd door en in de Logos Foundation. Dit robottenensemble is gespecialiseerd in het combineren van mensen met machines: muzikanten, uitvoerders, dichters en dansers ontdekken de mogelijkheden tot interactie met elkaar en met de fascinerende muzikale machines.

 

 

Selectieve discografie

50 years of Logos / 50 years of experiment50 years of Logos / 50 years of experiment (2020)
20ste eeuw
Logos Ensemble, Moniek Darge, Kristof Lauwers, ATTR-X, Logos Women, Dirk Moelants, Godfried-Willem Raes, Jean Paul Van Bendegem (...)
<Robodies><Robodies> (2005)
20ste eeuw
Logos Ensemble, Kristof Lauwers, Godfried-Willem Raes, Moniek Darge, Jelle Meander
Godfried-Willem Raes - 4 OthersGodfried-Willem Raes - 4 Others (2000)
20ste eeuw, 21ste eeuw / hedendaags
Piet Van Bockstal, Tom Pauwels, Karin De Fleyt, Logos Ensemble, Tomma Wessel, Andrew De Masi, Godfried-Willem Raes
Logos WorksLogos Works (1995)
20ste eeuw, 21ste eeuw / hedendaags
Godfried-Willem Raes, Moniek Darge, Logos Ensemble, Godfried-Willem Raes, Moniek Darge