PlayRight breidt online dienstverlening uit

Dit is een gearchiveerd bericht

28.01.2013

PlayRight, de beheersmaatschappij voor uitvoerende kunstenaars, heeft een nieuwe stap gezet in de modernisering van de organisatie. Leden kunnen vanaf nu online hun aangiftes indienen en hun gegevens bij PlayRight zelf actualiseren.

Persbericht:

Met de voorstelling van zijn leden-portal zet PlayRight een nieuwe belangrijke stap naar een meer moderne en efficiënte dienstverlening.

De nieuwjaarsdrink voor de leden en partners afgelopen maandagavond vormde een uitstekende gelegenheid voor PlayRight om zijn nieuwe portal voor te stellen.

Dit elektronisch loket laat leden en hun vertegenwoordigers voortaan toe om via de PlayRight-website aan te sluiten, hun aangiftes in te dienen, hun repertoire te beheren en persoonlijke gegevens up-to-date te houden.

Voor PlayRight is het elektronisch loket geen op zich staand project: het is volledig geïntegreerd in de interne informatiestromen, die grondig herbekeken en tegelijk vereenvoudigd werden. Maar PlayRight investeerde de afgelopen maanden en jaren niet enkel in informatica. Het personeelskader werd versterkt, en doorheen alle geledingen van de beheersorganisatie raakten sleutelwoorden als professionalisme, transparantie en klantvriendelijkheid ingeburgerd.

Niet in het minst op het vlak van verdelingen boekt PlayRight gestaag vooruitgang. De voorbije jaren werden onder acteurs en muzikanten – Belgische en buitenlandse – meer dan 20 miljoen euro aan rechten verdeeld. Dit is meer dan wat Uradex verdeelde tijdens haar hele bestaan. Daarnaast komt ook de uitwisseling van data en betalingen met buitenlandse zustermaatschappijen op koers. Het merendeel van de rechten (zo’n 75 à 80 %) die door PlayRight worden geïnd, komen immers toe aan buitenlandse uitvoerende kunstenaars. Voor 2013 wordt alles samen ongeveer 20 miljoen euro aan te verdelen rechten in het vooruitzicht gesteld.

De portal die vorige maandag werd voorgesteld en nu operationeel is, kent een succesvolle start want reeds 1600 leden activeerden hun online dossier. Deze portal is slechts een eerste luik van een nieuw en omvattend informaticasysteem bij PlayRight, dat in de komende maanden gradueel getest en in gebruik wordt genomen. Dit systeem is het sluitstuk en het fundament voor het efficiënte en snelle verdelingsproces dat door de vennootschap voor de toekomst wordt beoogd. Een en ander spoort met het lange termijnplanning van de nieuwe bewindsploeg, die voor 2014 in een volledige ophaling van de achterstand uit het Uradex-verleden voorziet.

Nog in de loop van de maand januari wordt tevens de voorlopige verdelingskalender voor 2013 op de PlayRight-website gepubliceerd. Deze is nog vatbaar voor bijstelling, vanuit de zorg om een zo correct mogelijke uitbetaling te garanderen aan alle artiesten betrokken bij een verdeling.

Verwante items in de databank

Organisaties:PlayRight (beheersvennootschap)

Trefwoorden:

Terug Meer nieuws