Uradex vernieuwt procedure voor uitvoerders Klassieke muziek

Klassieke musici dienen aangiftes voor 30 juni 2011 in te dienen

Dit is een gearchiveerd bericht

27.05.2011

Voor klassieke (zogenaamde ernstige muziek) bestaat bij Uradex, dat de naburige rechten voor uitvoerende musici beheert, sinds kort een bijzondere regeling. Totnogtoe werden naburige rechten voor klassieke musici, zangers en dirigenten niet verdeeld, maar daar wil Uradex nu verandering in te brengen.
De naburige rechten voor klassieke musici, zangers en dirigenten werden tot nu toe niet verdeeld. De belangrijkste redenen daarvoor waren de volgende:
  1. De geïnde rechten waren altijd zeer laag, en de verdeling ervan volgens de normale procedures zou meer gekost hebben dan ze zou opleveren aan de rechthebbenden. Er worden nu eenmaal minder klassieke opnames gemaakt worden in verhouding tot de opnames in de “lichte” muziek. De verkoopcijfers van klassieke muziek wegen aldus minder door op de verdeling van de geïnde rechten.
  2. De speellijsten van de radiozenders die de verdeling van de rechten mee bepalen, zijn vaak onvolledig. In het beste geval wordt naast de titel van een compositie de naam van de auteur opgegeven, maar zelden of nooit de uitvoerder(s) van de opname. Op die manier is het haast onmogelijk om een correcte link te leggen tussen de aangegeven medewerking aan een specifieke uitvoering van een compositie en de uitzending ervan op een radiostation.
Uradex heeft, in overleg met de vakbondsvertegenwoordigers van de sector, gezocht naar een andere manier van verdelen teneinde in de toekomst wel tot een billijke en werkbare uitbetaling te kunnen komen.
De oplossing is om de rechten die toekomen aan de klassieke musici, zangers en dirigenten te verdelen pro rata hun individuele inkomsten zoals die voorkomen op de facturen en loonfiches die betrekking hebben op de door hen geleverde prestaties.

Deze nieuwe regeling werd op 21 juni 2010 goedgekeurd door de Algemene Vergadering en als volgt opgenomen in artikel 33 van het Algemeen Reglement:

(…) "Voor wat betreft de op 1 januari 2010 nog niet uitgekeerde rechten met betrekking tot de prestaties geleverd door muzikanten, zangers en dirigenten als uitvoerders van ernstige muziek, (zullen) de betrokken vennoten en lastgevers tot 30 juni 2011 kopieën van hun facturen en loonfiches aan de vennootschap kunnen overmaken. Voor wat betreft de rechten voor de periode 1996-2000 zullen echter enkel de kopieën van de facturen en de loonfiches met betrekking tot het referentiejaar 2000 in aanmerking worden genomen, voor wat betreft de rechten voor de periode 2001-2005 enkel de kopieën van de facturen en de loonfiches met betrekking tot het referentiejaar 2003 en voor wat betreft de rechten voor de periode 2006-2009 enkel de kopieën van de facturen en de loonfiches met betrekking tot het referentiejaar 2007.” Met ingang van de repartitie van de inningen betreffende het jaar 2010, zal voor de uitvoerders van klassieke muziek de verdeling dan jaarlijks gebeuren op grond van de facturen en loonfiches die slaan op de prestaties van het betreffende jaar. (…)

Het is dus zeer belangrijk om Uradex de gevraagde facturen en loonfiches te bezorgen vóór 30 juni 2011.

www.uradex.be

Verwante items in de databank

Organisaties:PlayRight (beheersvennootschap)

Trefwoorden:

Terug Meer nieuws