Informatiesessie en een Survey rond "Open Content Licenties"

Dit is een gearchiveerd bericht

09.10.2008

Het auteursrecht staat niet stil. Onder invloed van de zogenaamde Free Culture-beweging is sinds november 2007 ook een Belgische variant op Creative Commons van kracht. Iedereen die dit wil, kan voortaan creatieve werken onder deze noemer registreren.Iedereen die dit wil, kan voortaan creatieve werken onder deze noemer registreren. Creative Commons wil het mogelijk maken om culturele en erfgoedmaterialen vrijer beschikbaar te stellen dan bij traditioneel auteursrecht mogelijk is zodat deze werken bijvoorbeeld makkelijker verspreid kunnen worden of dat anderen er verder aan kunnen werken. Het biedt verschillende licenties aan die copyrighthouders kunnen gebruiken om het verspreiden van hun werk onder bepaalde voorwaarden gemakkelijker te maken. Zo worden problemen voorkomen die onder de huidige auteursrechtwetgeving kunnen optreden. Recentelijk werd een grootschalige bevraging opgezet bij Britse erfgoedinstellingen en ook de situatie in Nederland werd onder de loep genomen. Uit deze studies blijkt dat open content licenties zoals Creative Commons meer aanhang winnen bij cultuur- en erfgoedinstellingen. Als digitaal curator worden deze instellingen steeds belangrijker om hun collecties via het internet te ontsluiten.

Naar aanleiding van deze studies lanceerden de kunsten- en erfgoedsteunpunten Muziekcentrum Vlaanderen, BAM, Vlaams Theater Instituut en FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, i.s.m. Universiteit Gent een survey over het gebruik van open content licenties in het Vlaamse culturele veld en organiseren zij op 14 oktober om 13.30 uur een informatiesessie in het auditorium van FARO.

Programma informatiesessie
- 13.30 uur: Verwelkoming met koffie
- 14.00 uur: Esther Hoorn (Rijksuniversiteit Groningen)

Een spoedcursus auteursrecht 2.0 vanuit eindgebruikerperspectief.
Bij distributie en toegankelijkheid van cultureel erfgoed op internet kunnen netwerken van vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Dit kan alleen als de kosten en risico's van hergebruik van auteursrechtelijk beschermde werken minimaal zijn. Dit is mogelijk door in de metadata eindgebruikerlicenties op te nemen. Aan de hand van voorbeelden zal de spreker laten zien hoe dit werkt voor Wikipedia en hoe het zou kunnen werken bij afspraken over publiek-private samenwerking in digitaliseringsprojecten.Daarnaast zal zij uitleggen hoe eindgebruikerlicenties, zoals de Creative Commons licenties, passen in Europees beleid voor digitaal erfgoed dat gericht is op duurzaamheid en interoperabiliteit. (Er wordt tijd voor vragen voorzien.)

Esther Hoorn (1960) is jurist en informatiespecialist bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor het Instituut voor Informatierecht in Amsterdam deed zij in 2006 een onderzoek naar het gebruik van CC-licenties voor cultureel-erfgoedinstellingen. Zij is ook betrokken bij het landelijke DARE-project (Digital Academic Repositories).

- 15.30 uur: Tom Evens (Universiteit Gent)
Survey over het gebruik van open content licenties in het Vlaamse culturele veld
Tom Evens zal de context en het opzet van de survey over het gebruik van open content licenties toelichten die FARO, VTi, BAM en het Muziekcentrum i.s.m. de Universiteit Gent hebben gelanceerd. (Daarna is er uitgebreid tijd voorzien voor vragen, ook op individuele basis.)

Tom Evens is onderzoeker aan de onderzoeksgroep voor Media en ICT (MICT) aan de Universiteit Gent. Hij studeerde in 2005 af als Master in de Communicatiewetenschappen met een analyse van de invloed van concertpromotor Clear Channel Entertainment op de Belgische concertmarkt. Een jaar later behaalde hij een Master in Bedrijfseconomie met een onderzoek naar de ticketprijzen bij populaire muziekconcerten. Tom werkt als onderzoeker op verschillende projecten, waaronder o.a. het IBBT-project POKUMON. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich rond thema’s als mediaconvergentie- en concentratie, ICT-innovatie en adoptieprocessen.

- 16.30 uur: Voorzien eindeDaarna wordt een drankje aangeboden door FARO. (Tot ca 18.00 uur)

Inschrijven
Inschrijven is gratis en kan via het online inschrijvingsformulier.

On line Survey
Naar aanleiding van de buitenlandse studies lanceren de kunsten- en erfgoedsteunpunten Muziekcentrum Vlaanderen, BAM, Vlaams Theater Instituut en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed i.s.m. Universiteit Gent gezamenlijk een survey over het gebruik van open content licenties in het Vlaamse culturele veld, met inbegrip van het cultureel erfgoedveld. De survey bestaat uit een on line vragenlijst die door de instellingen kan worden ingevuld. De vragenlijst is bewust kort gehouden om niet te veel van uw tijd in beslag te nemen. Het gebruik van Creative Commons door uw instelling of voorkennis over de thematiek van open content licenties is niet vereist om deze vragenlijst in te vullen.

U vindt de on line vragenlijst op de volgende URL:
http://s.checkmarket.com/?e=9686&h=18DA3DE4CE603568B7D5&l=nl

Voor meer informatie over de survey:
Tom Evens (Universiteit Gent): Tom.Evens@UGent.be

Verwante items in de databank

Organisaties:Muziekcentrum Vlaanderen12 (1, 2)

Trefwoorden:

Terug Meer nieuws