Muziekmanagers reageren op de recente uitbetaling van Uradex

Dit is een gearchiveerd bericht

23.01.2008

MMaF (Music Managers Federatie) wil reageren op de onrust die ontstond nadat Uradex eind december 2007 overging tot de uitbetaling van achterstallige naburige rechten (periode 1995-2005) aan hun leden.

MMAF Persbericht:

MMaf dringt er reeds van bij zijn oprichting in 2005 op aan dat Uradex op een transparante manier zou communiceren over de inning en uitbetaling van de naburige rechten.  Omdat Uradex hieromtrent in gebreke bleef werd in de loop van 2007 door het MMaF voor elk van de door haar vertegenwoordigde muzikanten een individuele stand van zake opgevraagd (aangegeven werken en te verwachten repartitie van de door Uradex geïnde rechten).  Deze informatie werd tot op heden niet vrijgegeven.
Na de recente uitbetalingen en allerhande berichten in de pers heeft MMaF tevergeefs verschillende pogingen ondernomen in contact te treden met de directie van Uradex.

Uradex ging eind december 2007 over tot uitbetaling van de achterstallige rechten uit de periode 1995-2005 .  MMaF stelt zich een aantal vragen bij deze uitbetaling :

  1. De gestorte bedragen werden tot op heden niet verder toegelicht, behalve dan dat het over de periode 1996-2005 zou gaan.

    MMaF benadrukt dat de muzikant recht heeft op een gedetailleerd statement, dat per jaar duidelijk aangeeft wat de berekeningsbasis en is en welke verdeelsleutel gehanteerd werd.  In enkele gevallen is er twijfel over de juistheid van de uitgekeerde bedragen.

    MMaf vraagt zich af of de intresten, gegenereerd door het jarenlang inhouden van de geïnde rechten, in deze uitbetaling werden verrekend

    MMaF wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de periode 2006-2007 en de in de toekomst nog te innen rechten ; wanneer en op welke basis zullen deze worden uitgekeerd?

  2. De eenmalige uitkering van rechten die over 10 jaar werden opgebouwd kan ingrijpende gevolgen hebben voor de fiscale situatie van de muzikanten.  MMaF laat onderzoeken hoe deze situatie kan genormaliseerd worden, daar het hier duidelijk gaat over achterstallige inkomsten.

  3. Naast deze fiscale gevolgen zorgt deze achterstallige uitbetaling tevens voor een eenmalige verhoging van het inkomen van een heleboel muzikanten die hierdoor het risico lopen niet langer aanspraak te kunnen maken op hun aanvullende werkloosheidsuitkering.  Ook hiervoor moet een oplossing worden gezocht.

  4. MMaF dringt er via deze weg op aan dat Uradex duidelijkheid schept over de huidige fiscale situatie, tot op heden is het onduidelijk waarom er in het verleden wel bedrijfsvoorheffing werd ingehouden en volgens onze bronnen bij de uitbetaling van december niet. Ook is het niet duidelijk op welke manier de inkomsten moeten worden aangegeven (erelonen of bezoldiging) en of deze in aanmerking komen voor belastingen op achterstallige inkomsten (code 252).

De manier waarop auteursrechten en naburige rechten worden belast is al langer een probleem dat door MMaF wordt aangekaart.  Het wetsvoorstel dat hieromtrent werd ingediend door dhr. Bart Martens en Christiane Vienne komt hieraan tegemoet.  MMaF dringt dan ook aan op een snelle goedkeuring van dit voorstel, bij voorkeur met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2007.  Dit kan naar onze mening helpen om de huidige probleemsituatie op te lossen.

Voorzitter van MMaF is Maarten Quaghebeur, het dagelijks bestuur wordt waargenomen door
 Maarten Quaghebeur
 Noelle Vanhelsuwé
 Christof  Cocquyt

Voor meer informatie: info@mmaf-belgium.be

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws