Beschreven Schijf - Ludo Geloen improviseert op de Dierenriem

Type:albumrecensie
Auteur:Kristiaan Van Ingelgem
BronAmbrozijn
Bron:Ambrozijn
Publicatiedatum:09.2009
Jaargang:4
Nummer:26
Pagina(s):35-36
Taal:Nederlands
Raadpleegbaar:Ludo Geloen improviseert op de Dierenriem (download)
Dit artikel wordt gepubliceerd met toestemming van de uitgever. Het gebruik van dit artikel is toegestaan voor privé gebruik. Reproductie voor andere dan louter privé doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten op dit artikel zijn voorbehouden aan de uitgever.