Philippe Herreweghe - La confiance

Type:artikel
Auteur:Philippe Herreweghe
BronDiapason
Bron:Diapason
Publicatiedatum:04.2013
Jaargang:612
Pagina(s):38
Taal:Frans
Raadpleegbaar:Philippe Herreweghe (download)
Dit artikel wordt gepubliceerd met toestemming van de uitgever. Het gebruik van dit artikel is toegestaan voor privé gebruik. Reproductie voor andere dan louter privé doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten op dit artikel zijn voorbehouden aan de uitgever.

Verwante items in de databank

Personen/groepen:Philippe Herreweghe (dirigent, artistiek leider)