Subsidies & fondsen

Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

Voor alle duidelijkheid: Muziekcentrum Vlaanderen kent zelf geen subsidies toe. De voorwaarden voor de toekenning van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap zijn vastgelegd in decreten. Tot 2004 bestonden er voor enkele deelsectoren binnen de Kunsten een apart decreet (zo had je een Podiumkunstendecreet, een muziekdecreet..). Sinds april 2004 werden deze echter vervangen door een allesomvattend Kunstendecreet. Vanaf 2016 komt er een nieuw decreet dat de schotten tussen de verschillende kunstendisciplines verder wil opheffen.

Het huidige Kunstendecreet (2004-2015) beschrijft het theoretisch kader waarbinnen subsidies kunnen aangevraagd worden. Zo stelt het ondermeer vast wie een subsidie kan aanvragen en aan welke voorwaarden moet voldaan worden. De praktische regels, zoals wanneer en in hoeveel exemplaren je een dossier moet indienen, hoe je dossier moet samengesteld zijn en dergelijke meer, zitten vervat in het “uitvoeringsbesluit”. Dat document is minstens even belangrijk als het decreet zelf, te meer omdat het af en toe wordt aangepast.

Het kunstendecreet maakt een onderverdeling in verschillende soorten subsidies. Voor de muziek zijn relevant:

- Subsidies voor het geheel van de werking: dit zijn subsidies die worden toegekend aan organisaties voor een periode van 2 of 4 jaar. Hier vind je meer informatie, een aanvraagformulier en specifieke modaliteiten voor een indiening van het dossier. Het gaat om de ondersteuning voor ensembles, orkesten, muziekpodia, werkplaatsen, festivals, alternatieve managementkantoren, ...

- Subsidiëring van projecten: projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren. 

- Subsidiëring aan kunstenaars: al naargelang de verdienste van de kunstenaar en naargelang de projecten die hij of zij wenst te realiseren, kunnen verschillende soorten van beurzen worden aangevraagd. Het kunstendecreet maakt een onderscheid tussen

 • ontwikkelingsgerichte beurzen: een ondersteunen de ontwikkeling van het oeuvre van beloftevolle kunstenaars (zonder concreet eindresultaat)
 • projectbeurzen: zie boven (met concreet eindresultaat)
 • en creatieopdrachten.

- Subsidiëring van Internationale Initiatieven: het kunstendecreet kan, in dit kader relevant voor de sector muziek, subsidies verschaffen voor:

- Subsidiëring van Opnameprojecten: het kunstendecreet voorziet een subsidie voor de registratie op een drager van artistieke uitvoeringen.

- Minitoelagen: een minitoelage is een tijdelijke financiële overbrugging (soort lening). Professionele kunstenaars kunnen een aanvraag indienen, en betalen de ontvangen toelage terug over een af te spreken periode van maximaal 4 jaar. Een minitoelage is niet cumuleerbaar met eventuele andere beurzen die door de overheid worden toegekend voor hetzelfde dossier.

Het aanvragen van subsidies gebeurt via het Agentschap Kunsten en Erfgoed, de organisatie die instaat voor het uitvoeren van het beleid van de Vlaamse Regering, en actief is bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunsten- en cultureel-erfgoedlandschap.
Voor sommige subsidiëringsvormen gelden strikte indiendata (subsidie voor het geheel van de werking, projecten in binnen- en in buitenland, beurzen voor individuele kunstenaars), andere kunnen het hele jaar door aangevraagd worden (creatieopdrachten voor muziek, tegemoetkomingen in reis-, transport- en verblijfskosten).

Voor elke subsidie gelden specifieke toegankelijkheidsvereisten waaraan moet voldaan worden en zijn er vaste kwalitatieve beoordelingscriteria. Ook de vormelijke en inhoudelijke aspecten van je dossier zijn grotendeels vastgelegd.

Meer info: www.kunstenenerfgoed.be.

Het nieuwe kunstendecreet (vanaf 2016) steunt op de conceptnota 'Vernieuwing van het Kunstendecreet en beleidskader kunsten' van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege, en werd door het volledige parlement goedgekeurd. Lees hier de memorie van toelichting.

Overzichtstabel structurele subsidies 2002-2017

Op basis van de lijsten van organisaties die structurele subsidies hebben ontvangen in de periode 2002-2012, aangevuld met de beslissingen voor de periode 2013-2017, heeft Muziekcentrum Vlaanderen een overzicht gemaakt van de structurele subsidies van 2002 tot 2017. Door het samen brengen van informatie over verschillende subsidierondes wordt de evolutie per organisatie en werkvorm zichtbaar. Het overzicht kan je hier downloaden

Cultuurspreidende initiatieven - Aanbod Podium

Om cultuurspreiding te bevorderen stelt de Vlaamse Gemeenschap een selectiebank van programma's van gezelschappen en artiesten samen: Podium. Als men opgenomen wordt in het aanbod kan de organisator van een concert genieten van een terugbetaling van 1/3 op de uitkoopsom (met een plafond van 600 euro) en zelfs tot de helft (met een plafond van 750 euro) in de categorie "Jong Talent". Voor groepen is dit dus bijzonder interessant daar men zo goedkoper wordt voor geïnteresseerde programmatoren. Meer info over de voorwaarden en het reglement vindt men op www.vlaanderen.be/podium

Europese subsidies

Voor vragen en informatie omtrent subsidiemogelijkheden op Europees vlak kan je terecht bij het Cultuurcontactpunt Vlaanderen. CultuurContactpunt Vlaanderen is het informatiepunt inzake subsidies van het "Culture Programme (2007-2013)" voor Europese culturele samenwerkingsprojecten. Op de website vind je ook een handig overzicht van andere Europese subsidiekanalen en internationale fondsen. Het departement cultuur van de Europese commissie heeft uiteraard ook zijn eigen website waar je terecht kan voor meer informatie.

De EU heeft, naast het specifieke subsidieprogramma voor cultuur, ook nog in verschillende andere programma's subsidiemogelijkheden voor cultuur. Check het overzicht met voorbeelden en toelichtingen per programma.

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) biedt ook een EU Subsidiewijzer aan. Om je nog beter te ondersteunen in de zoektocht naar Europese fondsen, screent en publiceert VLEVA alle oproepen tot het indienen van voorstellen van Europese instellingen. VLEVA streeft ernaar om een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van Europese subsidies. Je vindt de subsidiewijzer op: www.vleva.eu/subsidiewijzer

Provinciale en Gemeentelijke subsidies

Ook op gemeentelijk en provinciaal niveau bestaan er subsidiemogelijkheden voor de muzieksector. Deze worden soms toegekend in het kader van een jeugdbeleid of passen in een socio-cultureel geheel. Toch kunnen deze ook interessant zijn voor de professionele muzieksector. Zowel organisatoren (cfr. bijpassen in de uitkoopsom van jong talent - materiële ondersteuning) als muzikanten (cfr. ondersteuning van projecten - repetitielokalen) kunnen hier eventueel dankbaar van genieten. Hieronder volgen alvast enkele links naar meer informatie, maar ga zeker ook zelf eens ten rade bij je plaatselijke overheden.
Let wel! Als gevolg van de interne staatshervorming zullen de Vlaamse provincies vanaf 1 januari 2014 hun culturele en persoonsgebonden bevoegdheden, zoals jeugd, sport en welzijn, alleen behouden wanneer een decreet hen in deze domeinen bepaalde bevoegdheden toekent.

Op provinciaal niveau:

 • Antwerpen (overzicht cultuurbeleid en klik hier voor subsidiereglement cultuursubsidies)
 • Limburg (subsidiereglementen voor cultuur)
 • Oost-Vlaanderen (subsidiemogelijkheiden voor muziek + klik hier voor diverse reglementen)
 • West-Vlaanderen (subsidies Kunstenreglement)
 • Vlaams-Brabant (link naar reglement voor subsidiëring van culturele initiatieven)

Op Gemeentelijk/Stedelijk niveau (alfabetische lijst):

 • Aartselaar (subsidie voor culturele activiteiten voor jeugdverenigingen)
 • Affligem (cultuurraad - subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen)
 • Anderlecht (steun aan verenigingen)
 • Antwerpen (klik verder door naar subsidies + handige publicatie "Wegwijs in subsidieland")
 • Avelgem (reglement betreffende erkenning en subsidiëring sociaal-culturele verenigingen)
 • Beringen (subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen)
 • Berlare (subsidie voor socio-culturele verenigingen)
 • Beveren (overzicht van mogelijke subsidies (pdf))
 • Bocholt (overzicht van diverse subsidiereglementen voor sociaal-culturele verenigingen)
 • Brugge (diverse subsidiereglementen voor culturele verenigingen)
 • Dendermonde (reglement voor verkrijging projectsubsidies)
 • De Pinte (diverse subsidiemogelijkheden)
 • Destelbergen (subsidies voor culturele verenigingen)
 • Dilsen-Stokkem (diverse subsidiereglementen en aanvraagformulieren)
 • Erpe-Mere (diverse subsidies en premies)
 • Geel (verschillende lokale subsidiemogelijkheden)
 • Geetbets (erkenning en premies voor cultuur)
 • Genk (subsidiemogelijkheden voor verenigingen)
 • Gent (reglementen voor verkrijgen van subsidies en klik hier voor "Alles Kan" voor jongerenprojecten)
 • Glabbeek (subsidiereglement voor cultuurverenigingen (link via gemeentediensten naar dienst cultuur))
 • Grimbergen (subsidiereglement en aanvraagformulier)
 • Ham (diverse lokale subsidiemogelijkheden)
 • Hasselt (allerlei ondersteuningsmogelijkheden voorzien door de stad Hasselt)
 • Herentals (cultuursubsidies)
 • Hoogstraten (diverse ondersteuningsmogelijkheden)
 • Ichtegem (subsidiemogelijkheden)
 • Ieper (subsidiereglement stedelijke cultuurraad Ieper)
 • Ingelmunster (reglement cultuurfonds)
 • Izegem (subsidiereglement en aanvraagformulier voor socio-culturele verenigingen)
 • Kasterlee (subsidie voor culturele projecten)
 • Keerbergen (subsidie voor culturele initiatieven)
 • Kortemark (diverse subsidiemogelijkheden)
 • Landen (subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen)
 • Leuven (allerlei ondersteuningsmogelijkheden voorzien door de stad Leuven)
 • Liedekerke (betoelaging verenigingen die lid zijn van de cultuurraad)
 • Londerzeel (ondersteuning verenigingen)
 • Lommel (reglementen van diverse subsidieprocedures)
 • Lovendegem (diverse subsidiereglementen)
 • Maaseik (reglement subsidiëring socio-culturele verenigingen)
 • Maldegem (projectsubsidies kunst en cultuur)
 • Mortsel (erkenning culturele verenigingen)
 • Nazareth (culturele projectsubsidies)
 • Oostende (allerlei ondersteuningsmogelijkheden voorzien door de stad Oostende)
 • Oostrozebeke (diverse subsidiemogelijkheden)
 • Opwijk (logistieke steun aan verenigingen)
 • Oud-Turnhout (diverse subsidiemogelijkheden)
 • Overijse (APPLAUS! TOELAGE reglement en aanvraagformulier)
 • Poperinge (reglement toekenning basis- en/of werkingstoelage aan verenigingen)
 • Putte (link naar diverse subsidiereglementen)
 • Ravels (reglement projecttoelagen)
 • Roeselare (diverse subsidiereglementen en aanvraagformulieren)
 • Rumst (subsidiereglement)
 • Scherpenheuvel-Zichem (culturele subsidies)
 • Sint-Lievens-Houtem (subsidiereglement plaatselijk socio-cultureel werk)
 • Stekene (subsidies voor socio-culturele verenigingen)
 • Tessenderlo (subsidie voor cultuursector)
 • Torhout (diverse subsidiereglementen)
 • Veurne (ondersteuning voor lokale verenigingen)
 • Willebroek (erkenning culturele verenigingen)
 • Wingene (subsidiereglementen)
 • Zedelgem (diverse subsidiereglementen)
 • Zoersel (subsidies voor verenigingen)

Trefwoorden: , , ,