Missie

Muziekcentrum Vlaanderen is het officiële steunpunt voor de professionele muzieksector in Vlaanderen. Het centrum werd in 1998 opgericht in het kader van het Muziekdecreet van de Vlaamse Overheid. Het is een onafhankelijke vzw, gevestigd in het centrum van Brussel.

Als steunpunt hebben we de taak om sector en beleid op het vlak van praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en beeldvorming en communicatie bij te staan. We realiseren deze doelstellingen door:

  • Het verzamelen en ontsluiten van relevante informatie over en voor de muzieksector;
  • Het initiëren, begeleiden en ondersteunen van promotionele acties en publicaties rond muziek uit Vlaanderen;
  • Ondersteuning en begeleiding van de muzieksector;
  • Overleg met en over de muzieksector.

Hieronder vind je een bondige samenvatting met de belangrijkste aandachtspunten.


Naar een sterke muzieksector

Dialoog
De muzieksector is samengesteld uit een veelheid aan spelers: musici, organisatoren, managers, componisten, platenfirma's, vakorganisaties enz… Al te vaak blijkt dat deze spelers elkaar niet of nauwelijks kennen. Via debatten, ontmoetingsen, netwerkmomenten en sinds 2010 het MuziekOverleg creëren we ruimte voor betere coördinatie, kennisdeling en samenwerking. Door dialoog detecteren we noden en behoeften in de sector. Om deze te signaleren en op de agenda te krijgen onderhouden we een goed uitgebouwd netwerk met overheidsdiensten en kabinetten, zowel binnen cultuur als andere beleidsdomeinen. Door contacten binnen internationale netwerken kunnen we inspirerende buitenlandse praktijkvoorbeelden aanreiken.

Kennisverzameling en -deling
Als kritische ‘gatekeeper’ filteren en contextualiseren we sectorrelevante informatie en proberen we die informatie zo goed mogelijk door te geven aan sector en overheid. We pretenderen niet alle informatie zelf in huis te hebben, maar veeleer de bestaande informatie in kaart te brengen en je op weg te helpen naar de juiste instanties en informatieverstrekkers of bronnen. Daar waar we lacunes vaststellen, beschouwen we het als onze taak deze te signaleren en te helpen ze op een geschikte manier weg te werken.

Onderzoek
De komende tijd willen we zelf een instrument ontwikkelen dat toelaat om op een objectieve manier de gezondheidstoestand van de muzieksector te monitoren: gaat het goed of gaat het slecht met de (professionele) muziek(sector) in Vlaanderen? Door feitelijke, objectieve en kwantificeerbare cijfers uit de muzieksector samen te brengen, willen we evoluties op langere termijn schetsen en onderzoek hierrond stimuleren.

Naar een zichtbare muzieksector

Muziekcentrum Vlaanderen heeft van bij zijn oprichting een eigen expertise en een eigen netwerk opgebouwd voor de promotie van muziek en van de muzieksector in binnenen buitenland. Via overkoepelende promotionele activiteiten versterken we de individuele promotie die muzikanten of hun omkadering zelf organiseren. We richten ons daarbij op drie doelgroepen uit de professionele muziekwereld: de producenten, de organisatoren en de media.

Om hen te bereiken alsook Vlaanderen te promoten als creatieve regio initiëren en ontwikkelen we jaarlijks een aantal acties om de lokale muziekscene in al zijn diversiteit kenbaar te maken. Afhankelijk van het muziekgenre en de doelgroep organiseren we acties zoals:

  • het creëren van momenten waarop buitenlandse professionals kunnen kennismaken met de vlaamse muziekscene: showcases (Eurosonic, Popkomm, …), conferenties, Flemish Jazz Meeting, …

  • het coördineren/faciliteren van vertegenwoordiging op beurzen en conferenties als Womex, Jazzahead, Popkomm…

  • het realiseren van compilaties, publicaties en ander promotiemateriaal zoals de Flamundoreeks, de Belgium Booms dvd of de “Guide to Early Music in Flanders”. Deze worden verspreid op beurzen en via netwerken.

  • het ondersteunen van uitwisselingsprojecten met buitenlandse partners of collega-organisaties als Wallonie-Bruxelles Musiques, Muziekcentrum Nederland, AFIJMA, European Music Office, RE:NEW Music, ISCM…

  • het organiseren of ondersteunen van projecten die bijdragen tot de positieve beeldvorming van muziek en de muzieksector in Vlaanderen zoals de Music Industry Awards en Gouden Vleugels.

Om de slaagkansen van muziek als exportproduct te vergroten wil Muziekcentrum Vlaanderen in 2010 meewerken aan een overkoepelend exportplan waarin de krachten van de muzieksector en die uit andere sectoren zoals economie en buitenlandse handel worden gebundeld.

Naar een goed gedocumenteerde muzieksector

Website en databank
Op www.muziekcentrum.be verschijnt dagelijks nieuws over en voor de muzieksector in Vlaanderen : van muziekberichten tot nieuws over beleid en subsidies, aankondigingen van muziekprijzen/wedstrijden, vacatures en zakelijke infosessies. We ontsluiten informatie over Vlaamse artiesten, groepen, muzikanten, componisten, organisaties e.d. en verzamelen zakelijke, beleidsmatige en sectorgerelateerde info. Wie snel een adres wil opzoeken of op zoek is naar “lijstjes”, kan terecht in de databank.
www.muziekcentrum.be

Persoverzicht
Muziekcentrum Vlaanderen controleert dagelijks de Vlaamse kranten en binnen- en buitenlandse tijdschriften op het verschijnen van artikels over muziek uit Vlaanderen. Deze worden digitaal gecatalogeerd en gekoppeld aan andere informatie in de Muziekcentrumdatabank. Je kan je op eenvoudige aanvraag (redactie@muziekcentrum.be) abonneren op een dagelijks persoverzicht. www.muziekcentrum.be/persoverzicht

Bibliotheek
Muziekcentrum Vlaanderen beschikt over een actuele referentiebibliotheek met betrekking tot muziek uit Vlaanderen. Je vindt er overzichtswerken, monografieën, studies, rapporten, eindverhandelingen, adressengidsen en meer. Consultatie van de werken kan op eenvoudige afspraak (02/504.90.90). Een actuele selectie (inter)nationale muziektijdschriften, nieuwsbrieven en brochures is vrij ter inzage beschikbaar. De catalogus van de bibliotheek kan je raadplegen op www.muziekcentrum.be/doc.

Digitaal documentatieplatform
Het documentatieplatform is de digitale toegangspoort tot de documentatie die Muziekcentrum Vlaanderen verzamelt. Je vindt er de volledige catalogus van onze bibliotheek en een ruime selectie tijdschriften- en persknipsels. Via een gebruiksvriendelijke website kan je vlot zoeken doorheen het hele aanbod, dat dagelijks wordt aangevuld.
www.muziekcentrum.be/doc

Muziekcollectie
Muziekcentrum Vlaanderen beschikt over een omvangrijke collectie muziek uit Vlaanderen (meer dan 30.000 lp's, cd's, singles, compilaties enz. van Vlaamse artiesten) die dagelijks wordt aangevuld en uitgebouwd met nieuwe muziekuitgaven. Vrijwel alle nieuwe cd's worden aangekondigd op muziekcentrum.be; voor heel wat bijkomende informatie over het niet-klassieke luik van deze collectie kan je terecht op muziekarchief.be. In 2010 lanceerden we i.s.m. VRT en Sabam een themawebsite waarop we de eerste generatie chansonniers & kleinkunstartiesten belichten aan de hand van collectiestukken, artikels en audiovisueel archiefmateriaal .
www.muziekarchief.be | www.muziekcentrum.be/releases