Adriaen Willaert Stichting vzw

Categorie:bibliotheek, archief, studiecentrum
Genre(s):oude muziek

Omschrijving

De vzw "Adriaen Willaert Foundation - Adriaen Willaert Stichting" is een cultuurvereniging in Roeselare, opgericht in 2004, met als doel het verzamelen van documentatie over Adriaen Willaert in zijn tijd, het aanleggen van een discografie betreffende Willaert en zijn tijdgenoten, het verzamelen van partituren en het opzetten en uitbouwen van een infocentrum, dat ter beschikking moet zijn voor vorsers en andere geïnteresseerden, dit alles te promoten door het inrichten van activiteiten en evenementen die kaderen binnen dit opzet.

Verwante items in de databank

Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
De herontdekking van Willaert (05.05.2004)
Personen/groepen:Adriaen Willaert (componist)