Onderzoeksmandaat bij het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Dit is een gearchiveerd bericht

28.08.2015

Het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen schrijft voor de periode 2016 – 2019 een 50% onderzoeksmandaat uit voor een doctorandus in de kunsten. Het mandaat is voorzien voor een doctorerende onderzoeker in het domein van Muziek en Podiumkunsten. 

Modaliteiten
Voorstellen dienen te worden ingediend via een uitgewerkt onderzoeksvoorstel, volgens geijkte aanvraagformulieren. Enkel deze formulieren zullen worden aanvaard als geldige aanvragen. De formulieren kunnen per e-mail worden aangevraagd via: research.kca[at]ap.be

Deadline voor indienen van de voorstellen is 1 oktober 2015, 12u00

Een voorstel dient te worden ingediend door een promotor van een universiteit in samenwerking met een promotor uit de School of Arts Koninklijke Academie of Koninklijk Conservatorium. 

Procedure
Elk geldig aanvraagdossier wordt geëvalueerd door de Onderzoeksraad van de Schools of Arts Koninklijke Academie en Koninklijk Conservatorium Antwerpen, en een onafhankelijke Leescommissie. In de loop van november 2015 kunnen aanvullende gesprekken met kandidaten van dossiers worden ingepland.

De beslissing over de mandaten wordt genomen uiterlijk in de eerste helft van december 2015.

Verwante items in de databank

Organisaties:Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) (muziekhogeschool / universitaire opleiding, bibliotheek, archief, studiecentrum)

Terug Meer nieuws