Jef van Hoof Prijs 2016

Dit is een gearchiveerd bericht

27.01.2014

Deze driejaarlijkse compositieprijs bestaat uit een geldprijs van 2000 €, wordt voor de zestiende maal uitgeloofd en zal in  2016 worden uitgereikt.  Gevraagd wordt een werk voor piano solo (zonder elektronische inbreng) van minimum 10 en maximum 15 minuten.Om de nagedachtenis te eren van haar stichter, Meester JEF VAN HOOF, en ter aanmoediging van de Vlaamse toondichters in het domein van de klassieke hedendaagse muziek, werd in 1968 door de VZW “de Crans” de JEF VAN HOOF PRIJS in het leven geroepen.
Deze driejaarlijkse compositieprijs bestaat uit een geldprijs van 2000 € (tweeduizend Euro) en wordt voor de zestiende maal uitgeloofd om in 2016 te worden uitgereikt, ditmaal voor een werk voor piano solo (zonder elektronische inbreng). Dit werk moet minimum 10 en maximum 15 minuten duren.

Over de toekenning van de Prijs wordt beslist door een vakjury waarvan de leden worden aangeduid door het bestuur van de VZW “de Crans”. Voor deze sessie is de jury samengesteld uit de componisten Wim Henderickx, Luc Van Hove en Marc Verhaegen.

Aan deze prijs kan worden deelgenomen door alle Vlaamse componisten (d.w.z. die zich bekennen als behorend tot de Vlaamse gemeenschap in België) waar zij ook wonen en ongeacht hun leeftijd. De leden van de jury mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. Het staat de deelnemers vrij om zelf te bepalen of hun werk uit één of meerdere delen zal bestaan. De compositie mag nog niet uitgegeven noch in het openbaar uitgevoerd zijn.

De manuscripten, duidelijk en leesbaar uitgeschreven of geprint, dienen uiterlijk op 30 juni 2015 in vier exemplaren toe te komen op het adres van Luc Leytens, Cogels Osylei 72, B-2600 Berchem-Antwerpen. De inzendingen gebeuren anoniem. Dit wil zeggen dat de partituren geen auteursnaam, doch enkel een kenspreuk mogen vermelden en dat ze moeten vergezeld zijn van een gesloten omslag die op de buitenzijde enkel dezelfde kenspreuk draagt. In die omslag worden de naam, het adres en het telefoonnummer van de deelnemer of deelneemster vermeld, alsook een ondertekende verklaring dat het werk van zijn/haar hand is en nog niet werd gepubliceerd of in het openbaar uitgevoerd.
De deelnemer/deelneemster van wie het werk bekroond wordt, behoudt het eigendomsrecht. Het geprimeerde werk zal door de pianist Nikolaas Kende uitgevoerd worden tijdens een concert van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

De JEF VAN HOOF PRIJS wordt niet gesplitst en kan slechts eenmaal aan een zelfde persoon worden toegekend. Wel heeft de jury het recht om, indien hij van oordeel is dat de inzendingen niet beantwoorden aan voldoende kwaliteitsnormen, de prijs niet toe te kennen. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en er wordt niet over gecorrespondeerd.

In het verleden werd de prijs toegekend aan:
JEF MAES (1971), ROLAND CORYN (1974), IVO CEULEMANS (1980), MARC VERHAEGEN (1983), WILFRIED WESTERLINCK (1986), BERNARD BAERT (1995), KOEN DEJONGHE (1998), RUDI TAS (2001), STEFAN VAN PUYMBROECK (2004) en FELIX CEUNEN (2010).   

Verwante items in de databank

Personen/groepen:Jef Van Hoof (componist)
Organisaties:Jef Van Hoof Prijs (prijzen & wedstrijden)

Terug Meer nieuws