VRT, Cultuurnet en CJSM samen voor meer cultuur in de media

Dit is een gearchiveerd bericht

15.01.2014

Kunst en cultuur verdienen, meer dan ooit, een plek onder de zon. En als de zon niet wil schijnen, zijn er gelukkig nog de spotlights van de publieke media. Maar hoe werken die precies en wie bedient de schakelaars?

Sinds enkele jaren voert de VRT een actief beleid om nauwer samen te werken met de culturele partners. De beheersovereenkomst van de VRT bevat daar heldere afspraken over. Zo vermeldt dat contract ook het 'Cultuursalon': 
"Jaarlijks organiseert de VRT in samenwerking met het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en Cultuurnet Vlaanderen minstens één ‘cultuursalon’, waar VRT-medewerkers en culturele partners rond een actueel thema debatteren en opportuniteiten voor samenwerking verkennen. (BHO 2012-16, OD 18.3)"

Drie partners werken dus samen om de belofte van samenwerking concrete invulling te geven: Cultuurnet Vlaanderen, het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de VRT. De afgelopen jaren kwamen verschillende extra initiatieven tot stand om de wisselwerking tussen de brede cultuursector en de openbare omroep structureel te versterken. Sommige van deze demarches zijn duidelijk blijvertjes, andere zijn toe aan een facelift. 

Na consultatie van verschillende koepelorganisaties en steunpunten presenteren we hier graag nog eens een overzicht van de huidige contactpunten en overlegmomenten tussen de VRT en de culturele partners. Zo kunnen we er samen zorg voor dragen dat 2014 opnieuw een jaar vol boeiende ontmoetingen wordt.
Het cultuurbeleid van de VRT krijgt vorm binnen verschillende media – televisie, radio en internet - en over alle netten heen. Zo ontstaat veel ruimte voor samenwerking, gaande van redactionele aandacht tot regelrechte co-creatie. De VRT wil blijven investeren in duurzame samenwerking met de cultuursector en zoekt ook nieuwe vormen van samenwerking op lange termijn. Projecten die zowel voor de culturele sector als voor de VRT een toegevoegde maatschappelijke waarde hebben. 

Om alle trafiek tussen de VRT en de sector in goede banen te leiden installeerden we daarom drie verkeerswisselaars.
 1. CCC (Roepnaam voor: Centrale CultuurCel)
  WAT?
  Input rechtstreeks uit de sector over grotere en/of nieuwe evenementen, met een vooruitblik van ongeveer 1 maand (vooraankondigingen wenselijk vanaf een 6-tal maanden voor datum).

  RESULTAAT
  Redactionele aandacht op item-niveau.

  FREQUENTIE
  Wekelijks (niet tijdens de schoolvakanties).

  WIE?
  Vertegenwoordiger van alle radionetten, van Cobra.be, deredactie.be, Het Journaal, De Ochtend/vandaag, Reyers Laat.  Info wordt doorgegeven aan de 7e Dag, Vlaanderen Vakantieland en Ketnet, indien relevant.

  KARAKTER
  Operationeel (korte termijn)

  CONTACT: kristin.verboven@vrt.be

 2. CC (Roepnaam voor: CultuurCollege)
  WAT?
  Input rechtstreeks uit de sector over belangrijke en grote initiatieven en overkoepelende thema’s in de toekomst, met een vooruitblik van ongeveer 1 jaar.

  RESULTAAT
  Onderzoekt mogelijke co-productie en crossmediale aanpak over de netten heen en samenwerkingen met verschillende culturele partners. Is binnen de VRT ook een orgaan voor beleidsadvies inzake samenwerking met de culturele sector.

  FREQUENTIE – Maandelijks.

  WIE?
  Netverantwoordelijken Radio 1, Radio 2, Klara, Cobra.be, VRT-Televisie, commerciële dienst en marketing. Info wordt doorgegeven aan Canvas, Op12, Ketnet, één, StuBru, MNM, indien relevant.

  KARAKTER
  Strategisch (middellange termijn)

  CONTACT: walter.couvreur@vrt.be

 3. Cultuursalons
  Roepnaam voor: Verschillende bijeenkomsten en ontmoetingen het hele jaar door
  WAT?
  • a) Welke belangrijke ontwikkelingen doen zich voor in welke deelsectoren?
   De VRT is graag aanwezig op belangrijke sectormomenten van de verschillende steunpunten, fondsen en koepels. Eén devies: zet ons op uw invitatielijst! De coördinatie en opvolging binnen de VRT gebeurd door het CC.
  • b) En wat beweegt er binnen de VRT zelf? Er komt jaarlijks een breed ontmoetingsmoment met de sector. De VRT wil daar binnen een informele sfeer exclusief informatie geven over zijn cultuurbeleid en inzicht geven in nieuwe plannen en projecten. Het accent ligt daar op netwerking tussen de culturele sector en de VRT.
  • c) Moet een bepaald onderwerp nog meer in de diepte worden uitgespit? Dan staat de deur open voor de organisatie van een thematisch cultuursalon, waarbij we erover waken dat er voldoende “common ground” is om op het terrein tot tastbare resultaten te komen.
  CONTACT: walter.couvreur@vrt.be (a&b), peter.bary@cultuurnet.be (c)

Naast alle persoonlijke contacten tussen medewerkers van omroep en sector, dienen bovenstaande ontmoetingsmomenten om alle kansen tot wederzijdse versterking maximaal te benutten.

Verder verstuurt de VRT maandelijks een e-zine met informatie over allerlei nieuwe initiatieven, onder meer op het vlak van cultuur. Intekenen op dat e-zine kan door een mail te sturen naar anneliese.geerts@vrt.be.

Verwante items in de databank

Organisaties:VRT (radiozender, televisiezender, muziekorganisaties, muziekmedia)
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (overheid)
CultuurNet Vlaanderen (website, ondersteunende organisatie)

Trefwoorden:

Terug Meer nieuws