Tweede Euro Regional Music Meeting

TERMM#2 over Popmuziek en Europese gebieden: uitdagingen en initiatieven

Dit is een gearchiveerd bericht

16.05.2012

Na een eerste TERMM meeting van Vlaamse, Waalse en Noord-Franse muzieknetwerken staat op 4 en 5 juni 2012 een tweede bijeenkomst op het programma.

In 2009 verenigden de netwerken R.A.O.U.L. (Nord-Pas-de-Calais), Clubcircuit (Vlaanderen) en Club Plasma (Wallonië) zich om met TERMM (The Euro Regional Music Meeting) een professionele ontmoeting in Rijsel te organiseren rond het thema 'Popmuziek en Europese regio's: nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden'. Meer dan 200 vertegenwoordigers van de actuele muziekwereld uit o.m. Nederland, Hongarije, Denemarken, Spanje, Portugal, Kroatië, Frankrijk en België namen deel aan workshops en debatten over o.a. het verband tussen de Cultuuragenda van de Europese Commissie en actuele muziek, territoriale samenwerking, mobiliteit van de artiesten en technologische & economische ontwikkelingen binnen de sector.

De organisatoren van de eerste TERMM meeting slaan dit voorjaar opnieuw de handen in elkaar voor een nieuwe professionele ontmoeting op 4 en 5 juni 2012, in samenwerking met de partners van het IC Music project. Zo zal TERMM#2 meteen ook de eerste editie zijn van een reeks van 3 IC Music ontmoetingen. Volgende IC Music ontmoetingen zullen in 2013 in België en in 2014 in Picardie worden gehouden.

TERMM#2: Popmuziek en Europese gebieden: uitdagingen en inititieven
TERMM#2 zet verder in op reflectie en debatruimte over relevante thema's in de actuele muziekscène, en dit op zowel regionaal, Euregionaal en transnationaal niveau. Naast een aantal nieuwe onderwerpen worden ook enkele eerdere, tijdens TERMM#1 aangehaalde thematieken, opnieuw opgevolgd, geactualiseerd en ervaringen uitgewisseld.

Programma
Er wordt rond vier thema's gewerkt.

Thema 1: Territoriale politiek
De territoriale samenwerking is een prioriteitsdoelstelling van het cohesiebeleid 2007/2013. Dit betreft de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking.
Welke middelen en vormen zijn eigen aan de territoriale samenwerking? Zijn er verschillen tussen de grensoverschrijdende ruimtes? Welke tools kunnen de actoren gebruiken om de projecten voor territoriale samenwerking te ontwikkelen?

Het gaat om:
 • het organiseren van de ontmoeting tussen de actoren van het territoriale beleid en professionals van de actuele muziek rond de uitdagingen van de territoriale samenwerking.
 • een reflectie over de positionering van de Euregio over dit vraagstuk en het studieveld openstellen voor andere Euregionale gebieden.
In bredere zin behandelt deze thematiek eveneens het vraagstuk van het cultuurbeleid in de gebieden van Europa door een overzicht van het cultuurbeleid van de verschillende Europese landen te bieden en door daarbij de plaats van de actuele muziek aan te geven.

Workshop 1: Gebiedssamenwerking (grensoverschrijdend, internationaal en interregionaal)
 • François Goarin, speciaal afgezant voor Cultuur van het Agence de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
 • Stéphanie Verbecke, co-directrice van GECT West-Vlaanderen-Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale
 • Williams Bloch, directeur van Avant-Mardi – Midi-Pyrénées
 • Donato Giuliani, verantwoordelijke van de Pôle Coopération culturelle européenne et internationale à la Direction de la Culture du Conseil Régional Nord-Pas de Calais (Presentatie Tool Quiz)
De lijst met sprekers kan nog wijzigen 

Workshop 2: Cultuurpolitiek in Europa: Welke overeenkomsten tussen spelers en politiek?
Workshop georganiseerd door het Live DMA netwerk "Linking Initiatives & Venues in Europe (Developing Musical Actions)" – Europees netwerk van concertzalen . 
De leden van Live DMA zijn ACCES uit Spanje, Clubcircuit en Club Plasma uit België, Dansk Live uit Denemarken, d’Orfeu uit Portugal, La Fédurok uit Frankrijk en VNPF uit Nederland.
Lijst met sprekers te bepalen. 

Thema 2: Professionele samenwerking
De sector van de actuele en versterkte muziek kent omwentelingen in verband met de mondialisering van de cultuurindustrieën, de openstelling voor concurrentie van de bescherming van auteursrechten, de nieuwe mogelijkheden op het gebied van professionele mobiliteit etc. De administratieve modaliteiten worden complexer en blijven eigen aan de wetgeving van elk Europees land.
Daarnaast kunnen wij constateren dat sommige professionele praktijken, die voortvloeien uit het heersende geglobaliseerde  economische model, de facto ongelijkheden (op onder meer het vlak van economie en gebieden) veroorzaken bij het uitzenden van de creaties en bij de toegang van het publiek tot concerten.
Deze vraagstukken hebben betrekking op de mobiliteit van de artiesten, de toegang van het publiek tot opgenomen werken en live voorstellingen, maar ook op de productie  en uitzendvoorwaarden, het evenwicht tussen de gebieden...
Deze context verplicht de actoren van de actuele muziek eveneens om hun financieringsbronnen te diversifiëren en hun samenwerkingsprojecten te ontwikkelen door zich te richten naar Europese programma's.
Dit zijn zovele problematieken die nogmaals verwijzen naar het opkomen voor het algemeen belang in een steeds veranderende economische context.
Deze thematiek beoogt:
 • het bestuderen van de administratieve en juridische aspecten op het gebied van het verkeer van artiesten en werken.
 • het behandelen van de wijzen voor economische samenwerking tussen de actoren van de artiestensectoren - agent - label - theaterbureau – organisator.
 • het stellen van vragen over de toekomst van de Cultuur in de Europese programma's voor de komende periode 2014/2020,
 • het bevorderen, voor de deelnemers, van een beter begrip van deze aspecten om het verkeer van artiesten en werken en de ontwikkeling van samenwerkingsprojecten te faciliteren en om een bijdrage te leveren aan een meer evenwichtige territoriale verdeling van de artistieke verspreiding.
Workshop 1: Grensoverschrijdende mobiliteit van artiesten (wetgeving, administratie)
 • Julie Van Elslande, Kunstenloket,
 • Frédéric Hochet, bestuurder van het productiebureau Hempire Scène Logic
 • Elena Di Federico, communicatieverantwoordelijke On the Move – informatienetwerk voor mobiliteit van artiesten en culturele actoren 
De lijst met sprekers kan nog wijzigen

Workshop 2: Europese programma's

 • Vertegenwoordigers van Europese projecten:
 • Musication (Live DMA): project Leonardo, gericht op artistiek onderwijs
 • Boris Colin, directeur Grand Mix “als projectleider” IC Music (Interreg IVA 2Zeeën)
 • Pascal Brunet, directeur van Relais Culture Europe
 • Patricia Coler, coordinatrice van UFISC
 • Philippe Joseph, directie Europe bij de Conseil Régional du Nord-Pas de Calais
De lijst met sprekers kan nog wijzigen

Thema 3: Popmuziek en duurzame ontwikkeling
Het begrip duurzame ontwikkeling is niet meer weg te denken uit onze samenleving en talrijke private en publieke actoren passen hun werkwijze geleidelijk aan om hun activiteiten en productieprocessen vanuit sociaal, economisch en milieuoogpunt meer verantwoord te maken.
In de sector van de actuele muziek zijn er verschillende initiatieven die gedragen worden door de actoren van deze branche in verschillende regio's van Europa, zoals het Europese festivalnetwerk Yourope, het Collectif de festivals bretons dat betrokken is bij de duurzame en solidaire ontwikkeling, Klaverfabrikken in Denemarken – deze zaal is volledig autonoom op energiegebied – en de festivals LaSemo en Esperanzah in België.
Deze thematiek wordt behandeld op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

Workshop 1: Cultuur en duurzame ontwikkeling
 • Catherine Cullen, Adjunct-Burgemeester van Rijsel, afgezant voor Cultuur, rond Agenda21
 • Jean-Michel Lucas, docent economische wetenschappen aan de universiteit van Rennes.
 • Ferdinand Richard,  UNESCO expert voor het Internationaal Fonds voor Culturele Diversiteit (FIDC), medewerker/expert van de commissie "Agenda 21 de la Culture" van CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis)
De lijst met sprekers kan nog wijzigen

Workshop 2: Initiatieven in de (pop)muzieksector
 • Jens Romer, directeur van Klaverfabrikken in Denemarken: deze zaal is volledig autonoom op energiegebied
 • Pieter Verdonck, voor 4AD (Diksmuide)
 • Béatrice Macé, Agenda 21 Transmusicales van Rennes
 • Gabriel Alloing, directeur Ferme du Biereau
De lijst met sprekers kan nog wijzigen

Thema 4: Publiekscirculatie en communicatiemiddelen
De professionals van onze netwerken werken regelmatig aan beide kanten van de grens samen en er dient opgemerkt te worden dat de publieken van de grensoverschrijdende regio zich te weinig verplaatsen om naar zalen te gaan die aan de andere kant van de grens liggen. De voorkeur voor een affectieve nabijheid prevaleert op de geografische nabijheid.
Toch beogen innoverende projecten en experimenten de ontwikkeling van het verkeer van publieken en het integreren van dit verkeer in de kern van hun project.
Welke plaats neemt communicatie in bij dit vraagstuk? 
Hoe moeten wij vandaag communiceren, wat zijn de evoluties op dit gebied?
Deze thematiek beoogt:
 • het stellen van vragen over het verkeer van publieken vanuit Euregionaal oogpunt waar verschillende talen naast elkaar bestaan.
 • het overwegen van nieuwe communicatiewijzen, elektronische, numerieke, digitale en andere oplossingen en de plaats van de lokale media (tv in het bijzonder).
Workshop: Nieuwe communicatiemiddelen voor het grensoverschrijdend publieksverkeerOm de eerste dag van TERMM#2 af te sluiten staan drie gratis showcase-concerten op het programma, ondersteund door het IC Music project. De groepen zijn Twin Twisters (FR), SX (BE) en The Naturals (UK).

Inschrijvingen en contact
Volledig programma en inschrijving op www.reseau-raoul.com
Meer info
termm2@reseau-raoul.com 
Réseau RAOUL
301, avenue des Nations Unies
Roubaix (France)
+33 (0)3 20 73 22 56

Verwante items in de databank

Nieuws:TERMM: The EuroRegional Music Meeting (03.11.2009)
Organisaties:Clubcircuit (ondersteunende organisatie)

Trefwoorden: , ,

Terug Meer nieuws