Onenigheid over nieuwe wetgeving geluidsnormen

Dit is een gearchiveerd bericht

29.11.2011

Verschillende organisaties uit de Vlaamse jeugd- en muzieksector waarschuwen in een persbericht voor de gevolgen van het voorstel voor maximale geluidsnormen van minister Schauvliege. Vooral kleinschalige initiatieven en jeugdhuizen zullen de dupe worden van de wetgeving, stellen de ondertekenaars. Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement op 30 november pareerde de minister de kritiek.

Persbericht Vlaamse jeugd- en muzieksector (28/11)

Minister Schauvliege maakt er ambitie van om tegen 2012 een maximale geluidsnorm op te leggen voor alle muziekactiviteiten in Vlaanderen. Vorige vrijdag stelde minister Schauvliege aan haar collega ministers van de Vlaamse regering de resultaten van haar onderzoek voor mbt de maximale geluidsnormen in jeugdhuizen. Conclusie: de vooropgestelde norm van 100dbA is enkel haalbaar indien de jeugdhuizen en kleine concertzalen duizenden euro’s investeren in akoestisch materiaal.
De jeugd- en muzieksector zijn voorstander van een goed gehoorschade beleid. Maar het voorstel van minister Schauvliege, staat bol van administratieve verplichtingen en zware financiële lasten. Het voorgestelde onderzoek toont immers aan dat de 100 dbA norm voor kleine zalen tijdens live optredens enkel haalbaar is indien men de drum volledig isoleert en men aan de ruimte een akoestische aanpassing doet tussen 3000 en 5000 euro. Om die investering doordacht te kunnen doen, moeten de werkingen akoestisch advies inwinnen. Met daaraan opnieuw een prijskaartje van 5000 à 7000 euro. Eindsom, een investering van ruim 10.000 euro, een budget dat het petje van de kleine concertzalen te boven gaat.
Minister Schauvliege is bovendien zeer duidelijk over haar ondersteuningsbeleid. Van financiële ondersteuning voor de kleine muziekinrichtingen is geen sprake, die verantwoordelijkheid schuift ze zonder enig overleg door naar de lokale besturen.  Het lijkt er dus op dat de minister kiest voor een beleid dat muziek in kleine zalen onmogelijk maakt. Een streep door de rekening van jeugdhuizen en beginnende bands die zo amper podiumkansen zullen krijgen. Voor de kerstvakantie brengt de minister haar voorstel op de regering.
De jeugd- en muzieksector trekken aan de alarmbel en blijven pleiten voor een gehoorschadebeleid dat het muzieklandschap in Vlaanderen versterkt en niet onmogelijk maakt. We vragen een haalbaar alternatief, een beleid gestoeld op sensibilisering, investeringen in meetapparatuur en beschermingsmateriaal en opleiding van uitbaters en muzikanten. 

Dit persbericht wordt ondersteund door Vlaamse Jeugdraad, Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen, Poppunt, Clubcircuit, Forum voor Amateurkunsten, Music managersfederatie België (Mmaf), Het depot, Steunpunt Jeugd - Fuifpunt.

Op 30 november werden over deze kwestie enkele parlementaire vragen gesteld aan minister Schauvliege. In haar antwoord pareerde ze de kritiek, en stelt de minister o.a. dat de aangekondigde geluidsnormen haalbaar, aanvaardbaar en betaalbaar zijn voor de jeugdhuizen. Zo kunnen de normen perfect gehaald worden door enkele eenvoudige ingrepen, zoals het plaatsen van een plexiglas voor het drumstel. "We hebben een tussenweg gevonden tussen het beperken van de gehoorschade en het nog mogelijk maken van livemuziek", stelt de minister. Daarnaast wijst ze erop dat over de nieuwe regels uitgebreid overleg is geweest, met o.a. vijf overlegmomenten met de jeugdsector dit jaar. Om toch alle mogelijke misverstanden uit te klaren, is nog een nieuw overleg met de jeugdsector gepland op 12 december.

Het volledige verslag van deze plenaire vergadering in het Vlaams Parlement vind je hier.

Verwante items in de databank

Nieuws:Verduidelijking timing wetgeving rond geluidsnormen (13.10.2011)
Vlaamse regering keurt principes geluidsnormen goed (10.06.2011)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Kafka in het jeugdhuis (12.12.2011)
Het einde van fuiven en concertjes is nabij (07.12.2011)
Organisaties:Poppunt (ondersteunende organisatie)
Clubcircuit (ondersteunende organisatie)
Forum voor Amateurkunsten (ondersteunende organisatie)
Het Depot (club / kleine concertzaal)
Music Managers Federation (ondersteunende organisatie)

Trefwoorden:

Terug Meer nieuws