Oproep feedback op startschot structurele ronde 2013-2016

Dit is een gearchiveerd bericht

13.04.2011

Op maandag 4 april werd in de Schelp van het Vlaams Parlement het startschot gegeven van de structurele ronde 2013-2016. Nu de discussie over de aandachtspunten, de visie en het charter is opengetrokken, komen allicht nieuwe of andere inzichten naar boven. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Cultuur roept daarom op om feedback te geven.

De minister laat ook weten dat het agentschap Kunsten en Erfgoed en de kunstensteunpunten u bij dit vierjaarlijkse denkproces met raad en daad kunnen bijstaan. Ze hoopt dat de geformuleerde aanbevelingen een bron zijn voor creatieve ideeën en spitsvondige resultaten. Sector, publiek en samenleving kunnen er wel bij varen.

Uw reacties zijn welkom op kunsten@vlaanderen.be, uiterlijk op woensdag 27 april 2011. De reacties worden gebundeld en besproken met de minister.

De documenten van maandag 4 april en de visieteksten van de verschillende beoordelingscommissies zijn raadpleegbaar op http://www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/4613608-Subsidieronde+2013+-+2016.html

Verwante items in de databank

Nieuws:Startschot structurele subsidieronde 2013-2016 (04.04.2011)
Presentatie Veldanalyse (11.03.2011)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Schauvliege predikt vrede (13.04.2011)
Beethoven en Shakespeare voor een partijvoorzitter (09.04.2011)
Maatschappelijke inbedding? (07.04.2011)
Populaire kunst hoeft geen subsidies (07.04.2011)
Subsidieer de kunsten, maar dan anders: via het publiek (06.04.2011)
Hulplijn Stany & Peter? (06.04.2011)
Eensgezind de bühne op? (06.04.2011)
Geen bloedbad in kunstwereld (05.04.2011)
Applaus maar geen ovatie voor cultuurminister (05.04.2011)
Kunst als een vorm van geestelijke gezondheid (05.04.2011)
'Ik wil dat we het eens zijn' (05.04.2011)
Barre tijden? Investeer meer in cultuur (05.04.2011)
Elke euro subsidie voor kunst levert anderhalve euro extra op (04.04.2011)
Standpunt: Cultuur (04.04.2011)
Kunstsubsidies zijn hefboom tot ondernemen (04.04.2011)
Geld voor cultuur rendeert (04.04.2011)
De commissie wikt, Anciaux beschikt (08.08.2006)
Documenten:De ins & outs van het Kunstendecreet (studie/rapport)
Draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet (document)
Visietekst beoordelingscommissies en adviescommissie kunsten (document)
Er zit muziek in de subsidies (studie/rapport)

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws