Startschot structurele subsidieronde 2013-2016

Dit is een gearchiveerd bericht

04.04.2011

Op maandag 4 april werd het startschot gegeven voor de nieuwe structurele subsidieronde 2013-2016. In de voormiddag presenteerde Muziekcentrum Vlaanderen cijfers uit de veldanalyse over het Kunstendecreet en organiseerde het een panelgesprek over de volgende subsidieronde. In de namiddag kwamen in het Vlaams Parlement kabinet en administratie, beoordelingscommissies, steunpunten en honderden spelers uit de Vlaamse kunstensector bij elkaar voor verschillende presentaties en debatten.

Naar aanleiding van de presentatie van de veldanalyse De ins & outs van het Kunstendecreet op 4 april in het Vlaams Parlement publiceerden verschillende media artikels over dit onderwerp. Enkele links:


Voormiddag

In de Ancienne Belgique presenteerde Muziekcentrum Vlaanderen cijfers en grafieken gebaseerd op de eerdere studie 'Er zit muziek in de subsidies', met aanvullend en cijfermatig onderzoeksmateriaal uit 'De ins & outs van het Kunstendecreet'. Deze presentatie kan je hier downloaden. Vervolgens blikte Herman Baeten terug op de open brief die hij 5 jaar geleden publiceerde als toenmalig voorzitter van de beoordelingscommissie muziek. Met de nieuwe subsidieronde voor de deur stond hij stil bij de weg die sindsdien is afgelegd en bij de nieuwe en gewijzigde uitdagingen waar de muzieksector in Vlaanderen voor staat.

Tot slot was er een panelgesprek met Kristien Gerets (deSingel & lid Beoordelingscommissie Multidisciplinaire Kunstencentra, Werkplaatsen en Festivals), Klaartje Debonnaire (Rock'o co & lid Beoordelingscommissie Muziek), Herman Baeten (Musica & voormalig voorzitter Beoordelingscommissie Muziek) en Luc Mishalle (Met-X & voorzitter Beoordelingscommissie Muziek), o.l.v. Tijs Vastesaeger.

Namiddagprogramma
13u30-13u45
Toespraak 'Zuurstof en meerstemmigheid voor de kunsten' van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. De minister schetst het beleidskader van de volgende subsidieronde voor meerjarig gesubsidieerde organisaties binnen het Kunstendecreet voor de periode 2013 – 2016.

13u45-14u00
Presentatie van het Charter door Paul Corthouts (oKo) met betrekking tot de beoordelings- en beslissingsprocedure in het kader van het Kunstendecreet voor de structurele subsidieronde 2013-2016. Het Charter reikt een aantal spelregels aan en waakt over het correcte verloop van de beoordelingsprocedure. Initiatiefnemers zijn oKo, VOBK, NICC, Dēmos, VAi, Muziekcentrum Vlaanderen, VTi, BAM & VFL. Het Charter wordt ondersteund door Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.

14u00-14u15
Presentatie van het 'Draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet' door Jos Van Rillaer (Administrateur-Generaal van het Agentschap Kunsten & Erfgoed) & Katia Segers (Voorzitter Adviescommissie Kunsten).

14u15-14u30

Presentatie visietekst (beoordelingscommissies kunsten & adviescommissie kunsten) door Charlotte Vandevyver (voorzitter beoordelingscommissie dans) & Thérèse Legierse (voorzitter beoordelingscommissie beeldende kunst). In deze tekst formuleren zij aandachtspunten voor het kunstenlandschap van de toekomst vanuit de beoordelingscommissies kunsten.

>> Download de presentatie (PowerPoint)

14u30-15u00
Presentatie gezamenlijke veldanalyse 'KWARTS' van VTi, BAM, Muziekcentrum Vlaanderen en VAi in samenwerking met het Agentschap Kunsten & Erfgoed door Joris Janssens (VTi) & Dries Moreels (BAM).

Download ook de sectorspecifieke publicaties van de kunstensteunpunten:

15u00-15u45
Presentatie sectorspecifieke veldanalyses (VTi, BAM, Muziekcentrum Vlaanderen, VAi, VAF, VFL & Dēmos)

15u45-16u15
Koffiepauze

16u15-16u30
'Systeemanalist' Patrick De Rynck (publicist & vertaler) verzamelt alle informatie en geeft de aftrap voor het panelgesprek. Download: De systeemanalist van dienst spreekt.

16u30-17u15
Chris Keulemans (schrijver & journalist) modereert het panelgesprek met Philippe De Coene (Voorzitter van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement), Pascal Gielen (kunstsocioloog), Leen Laconte (directeur Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond Amsterdam) en Hans Waege (Algemeen Directeur Rotterdams Philarmonisch Orkest).

17u15
Receptie (Zuilenzaal van het Vlaams Parlement)

>> Aanwezigheidslijst presentatie veldanalyse kunstensteunpunten

Verwante items in de databank

Nieuws:Oproep feedback op startschot structurele ronde 2013-2016 (13.04.2011)
Presentatie Veldanalyse (11.03.2011)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
De nobele kunst van politisering (26.04.2011)
Van bonuscultuur naar cultuurbonus (14.04.2011)
Schauvliege predikt vrede (13.04.2011)
Beethoven en Shakespeare voor een partijvoorzitter (09.04.2011)
Maatschappelijke inbedding? (07.04.2011)
Populaire kunst hoeft geen subsidies (07.04.2011)
Eensgezind de bühne op? (06.04.2011)
Subsidieer de kunsten, maar dan anders: via het publiek (06.04.2011)
Hulplijn Stany & Peter? (06.04.2011)
Barre tijden? Investeer meer in cultuur (05.04.2011)
'Ik wil dat we het eens zijn' (05.04.2011)
Applaus maar geen ovatie voor cultuurminister (05.04.2011)
Geen bloedbad in kunstwereld (05.04.2011)
Kunst als een vorm van geestelijke gezondheid (05.04.2011)
Geld voor cultuur rendeert (04.04.2011)
Kunstsubsidies zijn hefboom tot ondernemen (04.04.2011)
Elke euro subsidie voor kunst levert anderhalve euro extra op (04.04.2011)
Standpunt: Cultuur (04.04.2011)
De commissie wikt, Anciaux beschikt (08.08.2006)
Documenten:De ins & outs van het Kunstendecreet (studie/rapport)
Draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet (document)
Charter (document)
Visietekst beoordelingscommissies en adviescommissie kunsten (document)
Er zit muziek in de subsidies (studie/rapport)

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws