Sector reageert op voorstel geluidsreglementering

Dit is een gearchiveerd bericht

10.02.2011

Met deze nota (pdf) reageert de Vlaamse muzieksector op het voorstel ‘Vlaamse reglementering maximaal geluidsniveau muziek in een inrichting’, dat door minister Joke Schauvliege op 19 januari 2011 werd gepresenteerd. Muziekcentrum Vlaanderen was betrokken bij de verkennende gesprekken die vooraf gingen aan dit voorstel, en zat eveneens mee aan tafel bij de samenstelling van bijgevoegde reactie. Graag willen we in de toekomst een constructieve en bemiddelende rol blijven spelen om te komen tot een definitief en breed gedragen voorstel.

Verwante items in de databank

Nieuws:Muziek- en jeugdsector reageert op voorstel geluidsreglementering (21.01.2011)
Voorstel beperking geluidsvolume muziekevenementen (19.01.2011)
Muzieksector schrijft charter tegen gehoorschade (24.06.2010)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Campagne moet tieneroren beschermen (27.05.2011)
Festivalzomer krijg geen decibellimiet (29.04.2011)
Muziekorganisaties vragen meer onderzoek over gehoorschade (11.02.2011)
'Geldt de geluidsnorm ook voor lawaaierige restaurants?' (11.02.2011)
Op naar een goede geluidsnorm (07.02.2011)
"Ons systeem beperkt schade aan gehoor" (04.02.2011)
De hardhorigen versus de hardleersen (02.02.2011)
Danscafés en discotheken blijven volumeknop opendraaien (25.01.2011)
'Geluidsnorm is onwerkbaar' (25.01.2011)
Help! Het jeugdhuis verzuipt (24.01.2011)
Festivals schieten nieuwe regels af (21.01.2011)
Als het te luid is, bent u te oud (21.01.2011)
Honderd decibel te weinig voor optimale muziekbeleving (21.01.2011)
Schueremans heeft geen oren naar minder decibels (21.01.2011)
'De dood van rock-'n-roll en kleine festivals' (21.01.2011)
Geluidsplan Druivenfeesten inspireert Schauvliege (21.01.2011)
Debat over geluid steeds luider (20.01.2011)
Festivals moeten helft stiller (20.01.2011)
Muziek moet stiller (20.01.2011)

Trefwoorden:

Terug Meer nieuws