Zesde Nationale Compositiewedstrijd "Wendungen"

Dit is een gearchiveerd bericht

26.10.2010

Wendungen vzw organiseert een compositiewedstrijd voor pianokwintet voor Belgische componisten. Het winnende werk zal in 2011 worden uitgevoerd door het Emanon kwintet.
Wendungen vzw, heeft zich van bij haar oprichting tot doel gesteld intensief te werken aan de culturele spreiding in de regio rond Heist-op-den-Berg.
In België zijn muzikaal gerichte wedstrijden eerder zeldzaam. Wendungen vzw, wil daarom haar steentje bijdragen tot het stimuleren van de Belgische compositorische activiteit.

Wendungen vzw, wil zich dan ook niet beperken tot louter initiatiefnemer van deze wedstrijd; zij wil er ook borg voor staan dat het bekroonde werk een plaats op het concertpodium kan verwerven.
De prijs van Wendungen vzw, kan worden uitgereikt aan een componist van Belgische nationaliteit, lid of toekomstig lid van SABAM, auteur van een onuitgegeven, nooit uitgevoerd en nog niet bekroond muziekwerk, geschikt voor normale uitvoering voor pianokwintet – Emanon-, met uitsluiting van bewerkingen van bestaande werken, waarvan de duur ten minste 15 minuten en ten hoogste 45 minuten bedraagt. De prijs bedraagt momenteel 1.500 €

Juryleden: een lid van BAP/SABAM, Alain Crains, George De Decker, Raf De Keninck, André Laporte, Luc Van Hove.
De publieke uitvoering van het werk wordt voorzien aanvang 2011.

De componisten die voor deze prijs in aanmerking wensen te komen dienen zich aan volgende toelatingsvoorwaarden te houden:

  • Iedere deelnemer mag slechts één partituur insturen voor een werk dat aan de opgave beantwoordt.
  • De partituur moet duidelijk leesbaar zijn.
  • De inzending moet aangetekend worden verzonden aan:
    WENDUNGEN vzw, Berkenstraat 51, 2220 Heist-op-den-Berg, waar ze ten laatste op 31 oktober 2010 moet toekomen.
  • De partituur moet naamloos worden verstuurd, ze moet voorzien zijn van een motto in drukletters in de rechterbovenhoek van het kaft van de partituur. Dit motto zal eveneens voorkomen op een omslag zonder verdere aanduidingen, vastgehecht aan de partituur.

Deze omslag moet volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de componist
  • een nationaliteitsbewijs
  • een door de deelnemer gedateerde en getekende verklaring, waarin hij bevestigt dat het voorgestelde werk op het ogenblik van insturen noch bekroond, noch uitgegeven, noch uitgevoerd werd; dat hij in geval van bekroning de creatie voorbehoudt aan Wendungen vzw; en dat hij zich onderwerpt aan het reglement van de jury.

De jury zal ten laatste op 30 november 2010 uitspraak doen.
Alleen de omslag van het bekroonde werk zal door de jury worden geopend. De beslissing van de jury zal aan de deelnemer schriftelijk worden meegedeeld.

De partituur van de niet-bekroonde werken moet door de auteur of zijn gevolmachtigde op Wendungen vzw, Berkenstraat 51, 2220 Heist-op-den-Berg worden afgehaald.

Verwante items in de databank

Personen/groepen:Emanon ensemble (ensemble (instrumentaal))

Terug Meer nieuws