Vernieuwde Muziekcentrum website online!

Dit is een gearchiveerd bericht

11.10.2010

Muziekcentrum Vlaanderen heeft haar webstek opgefrist. Het is geen dramatische ommezwaai geworden, eerder een verfijnde en verbeterde versie van de vorige website.

Aan het einde van vorig jaar vroegen we de muzieksector om feedback over onze (toenmalige) website. Via een online enquête gaven bezoekers ons hun mening over de website, en een flink deel van de suggesties die daarbij uit de bus kwamen namen we ter harte in het vernieuwde ontwerp van de website.

Het meest in de het oog springende verschil is natuurlijk een andere layout en menu-structuur. We hopen hiermee de informatie op www.muziekcentrum.be overzichtelijker en meer toegankelijk te maken. Daarnaast hebben we ook de zoekfunctie grondig verbeterd en wordt het dankzij de nieuwe 'filter' functie makkelijker om relevante lijsten uit de databank te toveren.


In 2009 vroegen we de muzieksector om feedback over onze website. 255 mensen vulden een online enquête in en lieten ons weten wat zij van de website vonden. De reacties waren overwegend positief, maar toch werden hier en daar punten  ter verbetering gesuggereerd. Die hebben we dan ook aangepakt in de vernieuwde website.

Homepage
Een aantal respondenten liet weten dat de homepage té druk aanvoelde. Met een aantal ingrepen in de vormgeving hebben we dit proberen te verhelpen. Zo is de donkere achtergrond verdwenen en is er geen kader meer rond het geheel, waardoor de pagina en de inhoud meer adem krijgt. De titels van de nieuwsberichten op de homepage zijn een stuk groter, wat het makkelijker maakt om ze snel te scannen. Ook het aantal nieuwsberichten is verminderd om de pagina overzichtelijk te houden. Nieuwe muziekreleases kregen een meer prominente plek toebedeeld. 

Menu
We vonden zelf dat het menu van de website aan vernieuwing toe was. Sommige informatie zat nodeloos diep in de websitestructuur, waardoor je teveel moest doorklikken om op de juiste pagina terecht te komen. Daarnaast, zo bleek uit de enquête, waren niet alle menu-items even duidelijk voor iedereen. Het nieuwe menu groepeert onze informatie in vier grote secties: "actualiteit", "over muziek in Vlaanderen", "praktijkwegwijzer" en "over ons". Waar je vroeger twee tot drie stappen in de navigatie nodig had, zie je nu in één oogopslag het aanbod en kom je met één klik op de juiste pagina.

Zoekfunctie
Aan de zoekfunctie hebben we tot slot het meest gesleuteld. De oude zoekfunctie was zeer hiërarchisch opgesteld en weerspiegelde volledig onze databankstructuur. Dat was voor onze interne werking erg handig, maar voor buitenstaanders niet altijd duidelijk. Zoekopdrachten die niet binnen de structuur van de databank pasten, gaven immers weinig resultaat. We hebben het hele technisch procédé van de zoekfunctie omgegooid zodanig dat je voortaan de meest relevante info eerst krijgt. Ook de zoekresultatenpagina is aangepast zodat je sneller de zoekresultaten kan scannen. Aan de hand van een eenvoudige filterfunctie kan je je zoekresultaten ook snel beperken tot een bepaalde type resultaat.

Terug Meer nieuws