Popthesisprijs 2009 uitgereikt

Studienamiddag management in de popmuziek

Dit is een gearchiveerd bericht

15.02.2010

Hanne Valckenaers (VUB) wint de vierde editie van de Popthesisprijs met haar studie over het subsidiëren van Vlaamse pop- en rockmanagers. Poppunt organiseert de prijs om onderzoek naar popmuziek en de popmuzieksector stimuleren. De winnende thesis van de Popthesisprijs 2009 wordt uitgebreid voorgesteld en bediscussieerd op een studienamiddag in de AB op 9 maart.

In 2009 studeerde Hanne Valckenaers af als Master in de Culturele Agogiek met als thesisonderwerp 'Een beleidsaanbeveling voor het subsidiëren van alternatieve managementbureaus: de noodzakelijkheid en wenselijkheid binnen het Vlaamse pop-rockcircuit'.

Poppunt somt een aantal conclusies op:

uit Hannes onderzoek blijkt dat de gesubsidieerde managers in vergelijking met commerciële managementbureaus meer tijd steken in onderzoekende en beginnende groepen die het binnen de vrije markt moeilijk zouden hebben. Bovendien voeren deze managers een eerlijker inkomstenbeleid. Toch moet volgens haar de bestaande subsidiemaatregel grondig wijzigen. Ze is immers niet afgestemd op de realiteit van het veld, wordt geadviseerd door een commissie die de pop-rock-sector nauwelijks kent en houdt te weinig rekening met de commerciële en economische realiteit van popmuziek.

Naar aanleiding van de Popthesisprijs 2009 organiseert Poppunt opnieuw een studienamiddag in de AB in Brussel, op 9 maart 2010. Daar wordt de winnende thesis voorgesteld door auteur Hanne Valckenaers en verder bediscussieerd.

De tweede prijs is voor Judith Van Eeckhout (UGent) die een sociologisch onderzoek deed naar 'Myth and Money. Het romantische kunstenaarsbeeld vandaag'. Bestaat kunst voor de kunst nog in een commerciële markt zoals popmuziek? 

Levi Van Dijck (HUB) onderzocht hoe efficiënt de controle op beheersvennootschappen zoals Sabam verloopt in België en hoe we de vergelijking met het buitenland doorstaan. Zijn onderzoek was goed voor de derde plaats.

Meer info over de prijs: www.poppunt.be

Verwante items in de databank

Nieuws:Studie carrière Vlaamse professionele popmuzikanten bekroond met 3e Popthesisprijs (18.12.2008)
Popthesisprijs: Tweede editie (29.03.2007)
Eerste Belgische Popthesisprijs (23.11.2006)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
'Valse concurrentie tussen managementbureaus' (17.02.2010)
Organisaties:Poppunt (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
Documenten:Een beleidsaanbeveling voor het subsidiëren van alternatieve managementbureaus: de noodzakelijkheid en wenselijkheid binnen het Vlaamse pop-rockcircuit (eindverhandeling)
'Myth and money': het romantische kunstenaarsbeeld vandaag (eindverhandeling)
Hoe efficiënt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten (eindverhandeling)

Trefwoorden: , , , ,

Terug Meer nieuws