IPEM zoekt proefkonijnen

Dit is een gearchiveerd bericht

17.04.2009

Het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek (IPEM), het onderzoekscentrum van de afdeling musicologie van Universiteit Gent, is op zoek naar proefpersonen die willen participeren in onderzoek omtrent muziek en lijfelijkheid. Deelnemers aan de uiteenlopende experimenten komen in contact met de nieuwste technologische ontwikkelingen die steunen op de wisselwerking tussen lichaam, beweging en muziek.
Vernieuwende technologieën en toepassingen om met muziek om te gaan, komen steeds talrijker en sneller op de markt. De ontwikkeling van sensortechnologie maakt het vandaag bijvoorbeeld mogelijk om, met op het lichaam geplaatste bewegingssensoren, invloed uit te oefenen op muziek. Je kan zelfs muziek maken enkel door met je lichaam te bewegen.

Het IPEM onderzoekt al geruime tijd de rol van het lichaam en de lichaamsbeweging in de relatie tussen mens en muziek en behoort op dat gebied tot de belangrijkste onderzoekscentra in de wereld. De komst van nieuwe technologieën heeft dit onderzoek in een stroomversnelling gebracht. In deze context is het erg belangrijk te weten hoe potentiële gebruikers met deze technologieën omgaan, wat hiervoor leuke en nuttige toepassingen zijn, hoe mensen met verschillende achtergronden op muziek bewegen en waar zij belang aan hechten.

Een aspect van het recente onderzoek bestaat erin profielen op te stellen van mensen die regelmatig deelnemen aan activiteiten in het culturele leven in Vlaanderen. Op die manier willen de onderzoekers van het IPEM de potentiële gebruikers van deze op lijfelijke muziekcognitie gebaseerde technologie in kaart brengen.

De resultaten van het onderzoek naar muziek en lijfelijkheid zullen mede het fundament vormen voor de ontwikkeling van muziektechnologieën die onder meer toepassingen zullen hebben in het concertleven, gezondheid, gaming en muziekeducatie. Door de enquête in te vullen en deel te nemen aan experimenten krijgen de deelnemers niet enkel de mogelijkheid om als eerste met deze baanbrekende technologieën om te gaan, maar ze werken bovendien ook actief mee aan de ontwikkeling van deze toepassingen.

Het onderzoek naar muziek en lijfelijkheid kadert in het Methusalem-project, toegekend aan de afdeling Musicologie van de Universiteit Gent.

Info
- De enquête is beschikbaar via deze link.
- Tijdens het invullen van de enquête zal gevraagd worden of je al dan niet wil deelnemen aan experimenten. Alle gegevens worden strikt vertouwelijk behandeld.

Interesse? Contacteer Alexander Deweppe (alexander.deweppe@ugent.be), tel: 09/264.41.41

Verwante items in de databank

Organisaties:IPEM - Instituut voor Psycho-akoestische en electronische muziek (bibliotheek, archief, studiecentrum, muziekorganisaties, lab voor hedendaagse muziek)

Terug Meer nieuws