Adhémar Lepage

Categorie:componist
Ledeberg (Gent), 1885 - 1948

Biografie

Adhémar Lepage was leraar pinao, orkestmeester van 'Cinema Vooruit' en auteur van den boek geschreven in samenwerking Richard Van Kenhove: 'Het volksleven in het straatlied'. Een lijvig boek gedrukt in 1932 op de persen van de Volksdrukkerij met 'Meer dan 300 Gentsche straatliedjes gecommenteerd in muziek opgenomen en tot bundels gevlochten met pianobegeleiding'.

 

Selectieve discografie als componist

Chant d'amourChant d'amour (1994)
romantiek, 20ste eeuw
Paul Klinck, Katrijn Friant, Heleen Van Haegenborgh, Johan De Smet, Benoni Lagye, Rik Verstrepen, Paul Miry, Dirk Brossé (...)