Willy Ostijn

Categorie:componist
Kachtem, 13.07.1913 - Roeselare, 30.03.1993
Genre(s):20ste eeuw

Korte beschrijving

Voor de oorlog koos Ostijn, mede in functie van zijn Trio, voor een intimistisch, quasi-impressionistisch idioom. Het blijft formeel, zoals zijn gehele werk overigens, maar hij blijft de motivisch-thematische verwerking trouw die hij (via Reylandt) van Franck leerde.
Toen Willy Ostijn ca. 1950 in contact kwam met de nationale radio en het omroeporkest, impliceerde dat een vrij definitieve heroriëntatie van zijn compositiepraktijk. Over het feit dat hij als componist beroepshalve niet wou en kon evolueren, liet hij ongeveer hetvolgende opschrijven: “Ik ben altijd, zowel qua techniek als qua visie trouw gebleven aan de romantische traditie die muziek ziet als een spontane en logische ontwikkeling van een lyrische thematiek in een klassieke harmonisatie en rijke, afwisselende orkestratie.”
Peter Malisse

Biografie

William (Willy) Ostijn werd geboren te Kachtem op 13 juli 1913 en stierf te Roeselare op 30 maart 1993. Een grillige puberteit belette hem te aarden op de schoolbanken. Na het college van Izegem ging het naar het Klein Seminarie Roeselare en vandaar naar het Sint-Jozefscollege te Torhout. Hier cultiveerde E.H. Jozef Ghesquière, zoon van componist Remi Ghesquière, zijn pianistieke talent en opvallende muzikale inzicht. Hij trok als zestienjarige naar het Mechelse Lemmensinstituut waar hij ondermeer piano studeerde bij Marinus de Jong en orgel bij Flor Peeters. Vooral de kleurrijke persoonlijkheid van Jef Van Hoof zou hem bijblijven. Na deze opleiding, gericht op het ambt van titularis-organist, verwierf hij aan het Koninklijk Muziekconservatorium Gent, zijn lerarendiploma en de eerste prijzen contrapunt, piano, kamermuziek en orkestcompositie. Hier was het vooral Franck-adept Joseph Ryelandt die hem wist te bezielen.
Na zijn studies aan het Lemmensinstituut was Ostijn een tijdlang tweede organist van de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen, waar hij ook hulpleraar was. Een vacature als titularis-organist in het Ierse Galway liet hij om persoonlijke redenen liggen. Hij zou uiteindelijk vanaf 1938 tot aan zijn pensioen Muzikale Opvoeding geven aan het Koninklijk Atheneum Roeselare, van 1939 tot 1949 gecombineerd met een lesopdracht Piano aan de Stedelijke Muziekacademie Izegem. Maar, lesgeven was geenszins aan hem besteed. Al zijn aandacht ging naar compositie en klavierspel. Zo genoot hij voor de Tweede Wereldoorlog een zekere bekendheid met het Pianotrio Willy Ostijn (piano, viool en cello), dat naast repertoirestukken ook z’n eigen werk vertolkte.
Dat Willy Ostijn ondanks zijn ‘Mechelse verleden’ relatief weinig kerkelijke koor- en/of orgelmuziek componeerde, is vooral te wijten aan zijn introductie bij het NIR via ondermeer Gaston Feremans (1942) en bij het BRT-omroeporkest via Karel Albert (1948). Gedurende ruim twee decennia (ca. 1950-1975) werden zijn symfonische sfeermuziek en virtuoze concertstukken door vrijwel alle Vlaamse orkesten gespeeld en tot in het buitenland uitgezonden. Belangrijke dirigenten waren achtereenvolgens Paul Doulliez, Steven Candael, Leonce Gras, Pieter Leemans, Jozef Verhelst, Fernand Terby . Het concept van drie radiozenders (vanaf 1961-1962) en de latere herprofilering ervan versnelde omstreeks 1975 het einde van dit succesverhaal.
De verbittering die hieruit groeide, was slechts één van de levenservaringen die de revolterende tiener en flamboyante society-figuur deed wegdeemsteren tot een ietwat onzekere persoonlijkheid. Vooral gratuite kritiek op zijn gedateerde, romantische stijl irriteerde hem. Voor Radio 3 programma “Autochtoon” zei hij «Muziek was mijn leven, maar mijn leven is niet altijd muziek geweest.»

Selectieve bibliografie
- H. HEUGHEBAERT, art. Ostijn, Willy in Algemene Muziekencyclopedie, 7, Haarlem, 1982, p. 331
- J.-P. OSTYN , art. William Maria Ostijn, in Ten Mandere. Heemkundige Periodiek van Izegem, 113, 39/1, Izegem, 1999, p. 27-32
- J. MAERTENS, art. Ostijn, William, in Lexicon van de Muziek in West-Vlaanderen, 1, 2000, p. 116-117

©2005 Peter Malisse, voor Muziekcentrum Vlaanderen en MATRIX

zie voor een uitgebreide bespreking van werken www.matrix.mu

Het Muziekcentrum en Matrix beschikken over een cd-rom met partituren van Willy Ostyn klaargemaakt en bezorgd voor de heer Jean-Pierre Ostyn.

Selectieve discografie als componist

Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen 1Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen 1 (2001)
20ste eeuw
Herman Roelstraete, Victor Legley, Elias Gistelinck, Louis De Meester, Willy Ostijn, Jan Decadt, Jules Bouquet, Georges Maes (...)

Verwante items in de databank

Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
"Mooi eerbetoon aan nonkel Willy" (06.11.2013)