Jean Lambrechts

Categorie:componist, hedendaagse componist, koor
Tongeren, 01.07.1936
Genre(s):Klassiek

Biografie

Jean Lambrechts studeerde aan de conservatoria van Brussel en Parijs waar André Jolivet zijn voornaamste leraar was. Verder nam hij met succes deel aan een aantal beroemde, internationale cursussen. Bij Hans Swarowsky studeerde hij orkestdirectie. Als uitvoerend kunstenaar treedt hij regelmatig en in wisselende funkties op.

Jean Lambrechts behoort tot de vooraanstaande componisten van zijn generatie wiens composities in vele landen worden uitgevoerd. Daaronder vallen een aantal Oost-Europese landen en de Verenigde Staten. Sedert jaren woont en werkt Jean Lambrechts te Maastricht. Regelmatig verplaatst hij zijn werkterrein vanuit Maastricht naar zijn Franse woning in de Périgord.

De meeste werken werden in opdracht geschreven van o.a. het Ministerie van Cultuur (Nederland en België), radio-en TV-omroepen, festivals en concoursen. Verder componeerde hij een groot aantal werken voor theater en film in nationaal en internationaal verband.

Als componist trekt hij de lijn door van "la Jeune France", daarmee een synthese beogend van vernieuwing en traditie. Zijn stijl varieert, afhankelijk van het werk, van (neo) tonaal tot seriëel zonder zich evenwel aan enige doctrine te onderwerpen. Er is duidelijk sprake van een Latijns karakter waarin het Franse element domineert. Dit karakter komt naar voren in zijn typische voorkeur voor kleurrijke, virtuoze instrumentatie en het gebruik van een uitgebreide, grote symfonie-orkestbezetting. Met deze rijke expressiemiddelen bereikt hij imposante effecten en men kan er meer een streven naar het evocatieve dan naar het zuiver structurele in beluisteren.
Het oeuvre van deze componist is zeer uitgebreid en wat het genre betreft zeer gevariëerd. Hij componeerde diverse symfonische werken, waaronder 7 symfonieën; verschillende concerti: suites voor orkest; werken voor strjkorkest; oratoria; symfonische liederencycli; kamermuziek; muziek voor solo-instrumenten; liederen en talloze koorwerken.

In 1999 opende het festival "Musica Sacra" te Maastricht met de eerste uitvoering van de "Symfonie des Louanges" (de zesde symfonie) op teksten van Paul Claudel. In 2000 ging tijdens het millenniumjaar de zevende symfonie in première de "Apocalyps", met een grote bezetting van een symfonie- èn een harmonie-orkest.

Diverse werken werden ook te Tongeren ten gehore gebracht. In 1998 vond tijdens het "Basilica-festival" de première plaats van "Concerto symphonico" voor orgel en orkest (solist: Luc Ponnet), een werk geschreven in opdracht van het Festival. Reeds eerder weerklonken in dezelfde basiliek de grotere koorwerken, als: "Cantique des âmes simples à Notre Dame" en "Evocations au très haut", beide drie-delige koorwerken door de componist bestempeld als "symphonies vocales". In de "Velinx" speelde het Nationaal Orkest van België zijn trompetconcert.
Op 26 januari 2001 werd zijn reeds bestaande symphonische liederencyclus "Canciones del canto Jondo" (1976), een achtdelig werk op tekst van Federico Garcia Lorca, voor mezzo-sopraan, koor en groot symfonie-orkest uitgevoerd. Tevens is er een première gepland van het "Concert voor fluit en orkest". In het najaar zal er een concert plaatsvinden gewijd aan het werk van Jean Lambrechts bij gelegenheid van de 65e verjaardag van de componist.

Jean Lambrechts doceerde aan het Koninklijk Vlaams Konservatorium te Antwerpen en aan de Rijkshogeschool Maastricht (tegenwoordig Hogeschool Zuyd). Jarenlang was hij aktief als muziekrecensent en publicist. Voor zijn verdiensten ten aanzien van de Nederlandse muziek werd hij onlangs onderscheiden tot "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".

(bron: www.anniebank.nl)

Partituren:
www.anniebank.nl
CVM bibliotheek


Selectieve discografie als componist

Dit denken aan u ....1936Dit denken aan u ....1936 (2013)
20ste eeuw
Jean Lambrechts, Stefaan Desmet, Kurt Bikkembergs, Raoul De Smet, Capella di voce, Vic Nees, Frans Geysen, Jean Lambrechts (...)

Verwante items in de databank

Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Tijd in noot - Jean Lambrechts (2007)