Belgische Kamerfilharmonie

Toon ook: Belgische Kamerfilharmonie, Casco Phil

Categorie:kamerorkest
2008 - 2013
Genre(s):21ste eeuw / hedendaags, 20ste eeuw, romantiek, classicisme
Huidige/voormalige leden:Ben Haemhouts

Biografie

De Belgische Kamerfilharmonie bouwde in enkele jaren tijd een stevige reputatie op. In 2008 maakte het orkest een flitsende start in deSingel in Antwerpen, daarna volgden concerten in ondermeer  Charleroi, Mechelen, Kortrijk, Sint-Truiden en Heerlen (NL).

Het orkest legt zich, o.l.v. chef-dirigent Ben Haemhouts, zowel toe op de klassieke en de vroeg-romantische periode, als op het standaardrepertoire voor kamerorkest. Het plaatst deze muziek in een actueel kader door een verfrissende en vernieuwende interpretatie. Het orkest schuwt daarbij geen hedendaags werk. Zo werkte het recent samen met de internationaal gevierde Japanse componiste Michiru Oshima en theatermaker Wayn Traub voor het Festival van Vlaanderen.

Naast de lopende concertcyclus heeft de Belgische Kamerfilharmonie bovendien een maatschappelijke missie die bestaat uit drie belangrijke pijlers:
'Huis voor jonge componisten'.
In de vorm van een 'componistenacademie' krijgt jong en veelbelovend Belgisch compositietalent de kans zich te ontplooien, onder begeleiding van een gerenommeerde componist die als mentor fungeert. Reeds geruime tijd voor de creatie van de nieuwe compositie vinden werksessies met het orkest plaats, om op die manier de componist de kans te geven het werk onder kundige begeleiding verder te ontwikkelen tot aan de creatie. Zo werkten de jonge componisten Steven Prengels en Stefan Prins reeds onder leiding van Wim Henderickx en Luc Van Hove.
Ook dit seizoen kregen twee aanstormende talenten de kans om in een intensieve workshop met de Belgische Kamerfilharmonie hun werk voor te stellen.

'Huis van sociaal engagement'
Het is niet alleen een doel maar ook een maatschappelijke plicht van de Belgische Kamerfilharmonie om klassieke muziek te brengen voor alle lagen van de bevolking. Zo vormen allerhande kansengroepen en minder voor de hand liggende concertbezoekers een belangrijke doelgroep waarnaar de Belgische Kamerfilharmonie zich in dialoog met verenigingen richt. Het orkest verwezenlijkte reeds enkel workshops in samenwerking met het OCMW onder de titel 'Broodje Mozart' en bood zo de kans aan een heel aantal minderbedeelden om voor de eerste keer een klassiek concert mee te maken.

'Huis voor kinderen'
Doorgaans vindt men in België in een traditioneel concertpubliek erg weinig kinderen en jongeren. Het is een belangrijk doel van de Belgische Kamerfilharmonie om te trachten meer kinderen in contact te brengen met klassieke muziek en hen ervoor warm te maken, op een manier die eigen is aan hun denkwereld. Met het project 'Een Beetje Beethoven' en 'Ha, die Haydn' gaat een kleine kern van de Belgische Kamerfilharmonie onder impuls van artistiek leider Ben Haemhouts naar de scholen toe, om er in de klassen de kids kennis te laten maken met het orkest en hen uit te nodigen voor een heus concert. De Belgische Kamerfilharmonie wil een 'Huis van Muziek' zijn, méér dan alleen een orkest.

Eind 2013 maakte de Belgische Kamerfilharmonie een doorstart als 'Casco Phil'.

Verwante items in de databank

Nieuws:Auditie strijkers voor de Belgische Kamerfilharmonie (11.06.2012)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Een kamer vol goesting (16.04.2008)
'We moeten ons bestaansrecht bewijzen' (08.04.2008)
'Dit is meer dan een orkest' (02.04.2008)
Personen/groepen:Geert Callaert (muzikant, componist, solist, docent)
Casco Phil (kamerorkest)