Michel Gillain

Categorie:muzikant
Genre(s):Klassiek
Instrument(en):gitaar

Biografie

Mi­chel Gil­lain begint reeds op jeug­dige leeftijd zijn gi­taar­stu­dies bij Mar­cel Bossu, later bij Edwig Claes en Yves Storms te Ant­werpen, en Mi­guel San­chez te Brus­sel. Eenmaal afge­studeerd als licentiaat in de Ger­maanse filologie, beslist hij zich voortaan volledig aan de flamencogi­taarstudie te wij­den. Hij vertrekt naar Andalusië, waar hij gedurende drie periodes van elk zes maanden intensief privélessen volgt bij Paco Serrano te Cordoba. Ook doet hij in deze periode uitgebreid ervaring op in het begeleiden van de flamencodans en -zang, nl. in de Aca­demia van Merengue de Cordoba. Meestercursussen bij Rafaël Riqueni (tijdens het "Festival Internacional de Guitarra", Cordoba 1991), en bij Manolo Sanlucar ("III & IV Seminario Internacional de Guitarra Flamenca", Jerez de la Frontera 1991 en 1992).

In de daarop volgende jaren is hij de vaste gitarist van de Compania Antonio Martinez, waarmee onder andere verscheidene optredens in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel en in het flamencofestival van Mannheim in 1996. In 1996 sticht hij zijn eigen dansgroep "Bienestar", die onder andere de hoofdact vormde op het festival "Zo­mer van Ant­wer­pen 1997" en op zomerfestivals te Dortmund en Tilburg.

Michel Gillain heeft verscheidene solorecitals gegeven in België, Nederland, Frankrijk en Japan. Zo trad hij op tijdens het Internationaal Sym­posi­um voor luit en gitaar, georganiseerd door Yves Storms in 1994, en tijdens de Middagconcerten van Radio 3 bij de Internationale Belforthappe­ning te Aalst in mei 1997. In 1998 gaf Michel Gillain solorecitals in Japan, waaronder één in de Belgische Ambassade in Tokyo. Daarop volgde een tweede en derde tournee door Japan (1999 en 2001), met onder andere een felgesmaakt solorecital op het 8ste Europese Filmfestival van Osaka. In 1999 coördineerde hij onder andere het project “Misa Flamenca” voor de vereniging Las Lanzas uit Breda, Nederland.

Zijn eerste CD "Esperanza", met solo-flamencogi­taar, is verschenen september 1996. Zijn tweede CD “Nicolaes Cleynaerts, Pastor de Amor” kwam uit in februari 2000.

Hij geeft reeds enkele jaren vorm aan flamencogitaarcursussen, onder andere in het Cultureel Centrum "De Werf" in Aalst. Hij is vast begeleider in verschillende dansscholen, onder andere in de Tilburgse Dans- en Muziekschool.

Selectieve discografie

Nicolaes Cleynaerts, Pastor de AmorNicolaes Cleynaerts, Pastor de Amor (2000)
20ste eeuw
Michel Gillain, Michel Gillain
EsperanzaEsperanza (1996)
20ste eeuw
Michel Gillain, Michel Gillain, Johan Deklerck, Raymundo Gutierrez, Antonio Martinez, Marco Cruz, Ana Maria Ugalde

Selectieve discografie als componist

Nicolaes Cleynaerts, Pastor de AmorNicolaes Cleynaerts, Pastor de Amor (2000)
20ste eeuw
Michel Gillain, Michel Gillain
EsperanzaEsperanza (1996)
20ste eeuw
Michel Gillain, Michel Gillain, Johan Deklerck, Raymundo Gutierrez, Antonio Martinez, Marco Cruz, Ana Maria Ugalde

Auteur van

Nicolaes Cleynaerts, Pastor de amorNicolaes Cleynaerts, Pastor de amor (1999)
oude muziek
Michel Gillain

Verwante items in de databank

Documenten:Nicolaes Cleynaerts, Pastor de amor (boek)