The Di Martinelli Music Collection (KULeuven, University Archives)Musical life in Collegiate Churches in the low Countries and Europe. Chant and Polyphony

Type:boek
Auteur(s):Bruno Bouckaert, Eugeen Schreurs, [et al.]
Uitgever:Alamire Muziekuitgeverij
Plaats van uitgave:Leuven
Datum van uitgave:2000
Aantal pagina's:474
Raadpleegbaar:in Muziekcentrum Vlaanderen (op afspraak)
Plaatsingsnummer:1099
ISBN:90 6853 151 4
Deel van serie(s):4. Yearbook of the Alamire Foundation
Genre(s):oude muziek
Taal:Engels

Info

Het vierde jaarboek bevat de papers van drie colloquia, georganiseerd door de Alamire Foundation in 1998 en 1999 te Leuven. In een eerste deel staat het muziekleven in kathedralen en kapittelkerken van zowel de Lage Landen als de rest van Europa centraal (met bijdragen over Antwerpen, Utrecht, Toledo, Rome en Bologna). Vervolgens worden zes uitgebreide artikels gewijd aan het Di Martinellifonds, een uitzonderlijk rijk muziekfonds dat bewaard wordt in het Universiteitsarchief te Leuven. Een derde deel tenslotte handelt over de relatie tussen gregoriaans en polyfonie. Hier komt een bijzonder breed spectrum van bronnen uit de Nederlanden, Spanje, Rusland, Frankrijk en Duitsland aan bod.

Bijdragen van: S. Boorman, M.-A. Colin, I. de Loos, J.F. Goudesenne, J.M. Hardie, G. Huybens, A. Magro, M. Nelissen, M. O’Connor, A. Puca, R. Rasch, F. Reynaud, M. Ritzarev, V. Schier, E. Schreurs, G. Spiessens, K. Steelandt, R. Taylor, M. Vanscheeuwijck, V. Verspeurt, G. Wagstaff, S. Zapke

Trefwoorden:

Uiteraard is het mogelijk dat de informatie op deze pagina voor verbetering vatbaar is. Laat ons via onderstaand formuliertje weten welke gegevens volgens jou moeten worden aangepast; Elke suggestie en opmerking wordt gelezen en we houden (in de mate van het mogelijke) rekening met de feedback die ons wordt opgestuurd.

Je e-mail

De informatie