Het geheugen van de geluidsfabriekDe Vlaamse Symfonische muziek in de voormalige muziekbibliotheek van de openbare omroep 1930-1960

Type:boek
Auteur(s):[et al.], Pieter Mannaerts, Mark Delaere
Uitgever:Universitaire Pers Leuven
Plaats van uitgave:Leuven
Datum van uitgave:2004
Aantal pagina's:221
Raadpleegbaar:in Muziekcentrum Vlaanderen (op afspraak)
Plaatsingsnummer:698
ISBN:90 5867 360 X
Genre(s):Klassiek
Taal:Nederlands

Info

Meer dan voor welke andere muziekbibliotheek ook geldt voor de voormalige muziekbibliotheek van de openbare omroep dat het belang, de impact ja zelfs de inhoud van deze collectie onmogelijk kunnen worden begrepen zonder de context waarin deze gebruiksbibliotheek ontstond te beschrijven. Dit boek schenkt dan ook ruimschoots aandacht aan de reconstructie van ontstaan en evolutie van het N.I.R. in de periode 1930-1960, aan de plaats die de nationale omroep innam in het Belgische muziekleven, aan de organisatie en ontwikkeling van de muziekdiensten van het N.I.R. en van de verschillende muziekensembles die in de schoot van de omroep opgericht werden. Het boek biedt een introductie tot de structuur van de bibliotheek, haar werkinstrumenten en inhoud. Uiteraard bestaat het gros van de verzameling uit partituren die in functie van de radio-uitvoeringen werden aangemaakt of aangekocht. Voor de symfonische muziek -het onderwerp van deze studie- gaat het niet enkel om de (directie)partituur maar om het volledige uitvoeringsmateriaal. Naast de ad hoc aangemaakte of aangekochte muziek zijn heel wat interessante fondsen van buiten de omroep door aankoop of schenking in de collectie terechtgekomen. Het boek wordt afgerond met een volledige inventaris van alle Vlaamse symfonische muziek uit deze muziekbibliotheek, die als functionele collectie én als erfgoeddepot van groot belang is.

Trefwoorden:

Uiteraard is het mogelijk dat de informatie op deze pagina voor verbetering vatbaar is. Laat ons via onderstaand formuliertje weten welke gegevens volgens jou moeten worden aangepast; Elke suggestie en opmerking wordt gelezen en we houden (in de mate van het mogelijke) rekening met de feedback die ons wordt opgestuurd.

Je e-mail

De informatie