Het Antwerps liedboek 1544

Type:album
Formaat:CD
Componist(en):Jacobus Clemens Non Papa, Alexander Agricola
Uitvoerder(s):Els Van Laethem, Paul Rans
Label(s):Globe Records
Label code:GLO 6058
Distributeur:Codaex
Releasedatum:2004
Aanwezig in Muziekcentrumja
Plaatsingsnummer:001557
Genre(s):oude muziek

Info

In de bruisende metropool en boekenstad Antwerpen verscheen in 1544 bij uitgever Jan Roulans het Schoon Liedekensboeck, in een formaat niet groter dan een prentbriefkaart. Het boekje bevatte 221 dicht op elkaar gedrukte liedteksten, alfabetisch geordend, zonder muzieknotatie en zonder illustratie afgezien van een houtsnede op het titelblad. Dit onooglijke Antwerps liedboek, is van onschatbare betekenis voor onze kennis van het laatmiddeleeuwse lied. Het is een van de grootste verzamelingen wereldlijke liederen uit het Europa van die tijd .

Track-info

CD 1:
Liederen van A tot H
Aenmerct doch mijn geclach
Adieu schoon bloemken, reyn akeleye
Bistu een crijgher of bistu een boer?
Den dach en wil niet verborghen zijn
Clemens non Papa: De lustelijcke mey
Den lustelijcken mey is nu in den tijt
Den winter is een onweert gast
Eylaes, ic arm allendich wijf
Een ridder ende een meysken jonck
Hoe coemt dat bi, scoon lief, laet mi dat weten
Het was een aerdt-, een aerdich medecijn
Het is goet vrede in alle Duytsce landen
Het soude een fier Margrietelijn
Het viel eens hemels douwe
Het voer een visscher visschen
Het is gheleden jaer ende dach
Hout al aen, laet ons vrolic springen


CD 2: liederen van I tot W
Ic stont op hoogen bergen
In mijnen sin hadde ick vercoren
Agricola Alexander: In mijnen sin
Ic hadde een gestadich minneken
Lof toeverlaet Maria, sonder sneven
Met luste willen wi singhen
Mijn here van Mallegem die quam gereden
O radt van Avontueren
Agricola Alexander: O Venus' bant
O Venus' bandt, o vierich brant
Agricola Alexander: O Venus' bant
Och Regenboge, waerop stelt die jonghe helt zijn sinnen
Om een die liefste, die ic beminne
Rijck God, hoe mach dat wesen
Rijc God, wie sal ic clagen
Tandernaken op den Rijn
Verblijt u, ic sal u singhen voren
Wie wilt hooren een goet nieu liet, Wat te Haerlem
Wie was dieghene die die looverkens brac


Camerata Trajectina, Egidius Kwartet, Paul Rans, Marc Hauman, Olle Geris, Els Van Laethem, Herlinde Ghekiere o.l.v. Louis Peter Grijp

Verwante items in de databank

Documenten:Het Antwerps liedboek: Deel 1 (muziek- of liedjestekstboek)
Het Antwerps liedboek: Deel 2 (muziek- of liedjestekstboek)
Releases:Antwerps Liedboek