Er zit muziek in de subsidies

Type:artikel
Auteur:Marx
BronCourant
Bron:Courant
Publicatiedatum:11.2009
Pagina(s):59-62
Taal:Nederlands
Raadpleegbaar:Er zit muziek in de subsidies (download)
Dit artikel wordt gepubliceerd met toestemming van de uitgever. Het gebruik van dit artikel is toegestaan voor privé gebruik. Reproductie voor andere dan louter privé doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten op dit artikel zijn voorbehouden aan de uitgever.

Preview

Korte beschrijving

Al jaren klinkt in de muzieksector de roep naar gedegen onderzoek en het verzamelen van cijfergegevens. De Vlerick school gaf hiertoe een eerste aanzet door de creatieve industrie in Vlaanderen in beeld te brengen, aangevuld met een rapport dat dieper
inging op drie sectoren in deze creatieve industrie, waaronder de muzieksector. In deze studies werd de gesubsidieerde muziek echter volledig over het hoofd gezien. Met een rapport over gesubsidieerde organisaties in het muzieklandschap probeert Muziekcentrum Vlaanderen dus een eerste lacune in de cijfergegevens op te vullen.

Verwante items in de databank

Nieuws:Landschapsanalyse gesubsidieerde muzieksector (01.12.2009)
Themanummer Courant rond subsidies binnen het Kunstendecreet (24.11.2009)
Documenten:Creatieve industrie in Vlaanderen (studie/rapport)

Trefwoorden: , , ,