Fear Falls BurningThe Carnival Of Ourselves / I'm One Of Those Monsters Numb With Grace

Type:albumrecensie
Auteur:Ewoud Beirlant
BronRifRaf
Bron:RifRaf
Publicatiedatum:05.2009
Jaargang:20
Nummer:205
Pagina(s):22
Taal:Nederlands
Raadpleegbaar:fear falls burning (download)
Dit artikel wordt gepubliceerd met toestemming van de uitgever. Het gebruik van dit artikel is toegestaan voor privé gebruik. Reproductie voor andere dan louter privé doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten op dit artikel zijn voorbehouden aan de uitgever.

Preview

Verwante items in de databank

Personen/groepen:Fear Falls Burning (groep / artiest)