Beschreven Schijf - Zes Limburgse orgels

Type:albumrecensie
Auteur:Ludo Geloen
BronAmbrozijn
Bron:Ambrozijn
Publicatiedatum:07.2008
Jaargang:3
Nummer:26
Pagina(s):55-56
Taal:Nederlands
Raadpleegbaar:Zes Limburgse orgels (download)
Dit artikel wordt gepubliceerd met toestemming van de uitgever. Het gebruik van dit artikel is toegestaan voor privé gebruik. Reproductie voor andere dan louter privé doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten op dit artikel zijn voorbehouden aan de uitgever.