Staten Generaal van de Klassieke Muziek 2008

STATEN WAT? Hét jaarlijks ontmoetingsmoment voor professionelen actief in de klassieke muzieksector = voor componisten, musici, programmatoren, musicologen, docenten muziek, journalisten, uitgevers, studenten aan het conservatorium....

INSCHRIJVINGSFORMULIER.DOC

PROGRAMMA OVERZICHT.PDF
Staten Generaal van de Klassieke Muziek 2008


- TOELICHTING BIJ HET PROGRAMMA -


9u – 9u30: ONTHAAL + KOFFIE


9u30 - 11u: ZAAL 1: PLENAIR: VERWELKOMING + KEYNOTE + PANELGESPREK

  • Verwelkoming: Stef Coninx (MCV) en Hugo De Greef (Flagey)
  • Keynote Spreker: Jos Van Immerseel 
  • Gesprek: What’s in a name. Hoe klassiek is klassiek? Naar een nieuw begrip.

Onlangs werd op Klara een interessante discussie gevoerd over de term “klassieke muziek”. De indruk heerst dat deze term te klein is geworden voor de lading die het moet dekken. Hoewel velen de noodzaak niet meteen zien om de term te veranderen (“iedereen weet toch wat er bedoeld wordt”) werd op Klara een alternatieve term gelanceerd. Een panel start de discussie daar waar de radio-actie eindigde, bij de lancering van die eventuele naam.

Moderator: Mark Janssens (Klara)
Panelleden: Liesbet Vereertbrugghen, Tuur Florizoone, Dirk De Greef, Bart Demuyt, Hendrik Storme


11.u-13u PARALLELLE SESSIES + SHOWCASES KAMERMUZIEK NEDERLAND

> ZAAL1: SHOWCASESKAMERMUZIEK UIT NEDERLAND

in het kader van een uitwisselingsproject met Muziekcentrum Nederland

> ZAAL 2: PRESENTATIES
  • 11u – 12uoo: Presentatie Digileen: Muziek lenen in de digitale Bibliotheek

Met DigiLeen kan je van thuis uit elke week 100 tracks downloaden en (enkel) beluisteren op je eigen pc. DigiLeen werd ontwikkeld door de Centrale Discotheek Rotterdam in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken en biedt op dit ogenblik toegang tot 169.000 tracks aan uit meer dan 10.000 albums. Het aanbod in DigiLeen is divers en wil cultuurparticipatie verhogen: klassiek (Naxos, Harmonia Mundi France, Zig Zag Territoires, …), jazz (ECM, Munich, W.E.R.F., …) en wereldmuziek (Chant Du Monde, Lusafrica, …). Je kan DigiLeen downloaden op www.bibliotheek.be. De DigiLeencollectie kan doorzocht worden op http://zoeken.bibliotheek.be .

Presentatie: Johan Mijs (VCOB) en Michiel Laan (CDR) lichten toe wat DigiLeen is en hoe het werkt. Ze schetsen ook de mogelijkheden voor platenlabels om deel te nemen aan DigiLeen.

  • 12uoo – 13uoo: “Culturele omnivoren en traditionele kunstparticipanten”: op zoek naar gelijkenissen tussen twee ogenschijnlijk verschillende smaaktypes

Binnen de cultuursociologische wereld was de afgelopen jaren heel wat te doen rond de figuur van de zogenaamde ‘culturele omnivoor’. Personen die gerekend worden tot dit hoofdzakelijk jongere en hoogopgeleide culturele segment kenmerken zich door hun inclusieve smaak. In tegenstelling tot de eerder oudere groep van de ‘traditionele kunstparticipanten’ die voornamelijk gericht zijn op de schone kunsten zou het klassieke onderscheid tussen hoog- en laagcultuur voor hen irrelevant geworden zijn. Op basis van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek ben is Alexander Van der Stichelen nagegaan in welke mate deze assumptie gerechtvaardigd is. In deze sessie wil hij ingaan op de onderzoeksresultaten, waarbij de nadruk zal liggen op muziek als symbolische begrenzer. Naast het loutere onderscheid in smaakvoorkeuren zal hij onder meer dieper ingaan op de discursieve logica’s die beide smaaktypes gebruiken om zowel hun voorkeuren als afkeuren te rechtvaardigen.

Presentatie: Alexander Van der Stichelen (Cultuur Lokaal)

> ZAAL3: WORKSHOP PROMOTIE/COMMUNICATIE EN NETWERKING

voor musici en ensembles actief in het klassieke veld. Lees meer...

Presentatie: Liesbet Vereertbrugghen (producer Klara) en Klaartje Heiremans (zakelijk leider Zefiro Torna)


VRAGENUURTJE NEDERLAND

Stel al je vragen over concerteren in Nederland aan Leo Dijsselbloem van Muziekcentrum Nederland


> ZAAL 4: WERKGROEP MUZIEKEDUCATIE

Bijeenkomst Werkgroep Muziekeducatie n.a.v. de rapporten “Smaakmakers” (Min. van Cultuur) en “Gedeeld Verbeeld” (Min. van Onderwijs).
13-14u MIDDAGPAUZE MET BROODJESLUNCH  +  INFOMARKT

Op deze informatiemarkt geven we musici en organisaties de kans zichzelf te presenteren aan de hand van hun promotiemateriaal.
Daarvoor zullen we de foyers waar men ook een broodje kan eten - voorzien van speciaal gereserveerde tafels waar u uw materiaal kan tentoonstellen.
U kan een plaatsje reserveren via het inschrijvingsformulier.


14u-17 u PARALLELLE SESSIES +  SHOWCASES KAMERMUZIEK VLAANDEREN


> ZAAL 1:PRESENTATIES + SHOWCASES KAMERMUZIEK UIT VLAANDEREN doorlopend

       *Showcase 1 Kryptos Quartet        Presentatie 1 ComAV - Vingerafdrukcomposities
       *Showcase 2 hommages                 Presentatie 2 ISCM World Music Days 2012
       *Showcase 3 Sarada                      Presentatie 3 Plannen ivm.een symposium rond de historische uitvoeringspraktijk
       *Showcase 4 Quinteto Astor
       *Showcase 5 Edding Kwartet

> ZAAL 2

  • 14u – 15u.oo: Panelgesprek en debat: “De rol van de musicologische studie in functie van de concertpraktijk”

Panelleden: Francis Maes, Pieter Bergé, Peter Van Heyghen, Piet de Volder
Moderator: Kristin van den Buys

Het huidige muziekleven steunt op een divers aanbod. Alle mogelijke soorten muziek zijn vertegenwoordigd in de concertpraktijk en in de media. Muziekliefhebbers hebben nooit een grotere keuze gehad. De keerzijde is echter de toename van een zekere oppervlakkigheid in de communicatie rond muziek. Marketing haalt het op inhoud. Muziek behoort tot het domein van entertainment en lifestyle. De communicatie van kennis krijgt daarom ruimte in de traditionele kanalen van informatie. Het vakgebied van de musicologie dreigt te worden geïsoleerd tot een puur wetenschappelijke discipline, zonder impact op de praktijk. Voor verdieping is in de huidige muziekwereld weinig plaats.

Een terugkeer naar een intellectualistische muziekbeleving is niet wat dit panel wil bepleiten. Wel wil het duidelijk maken welke rol de musicologie vandaag speelt, om perspectieven te ontwikkelen naar een betere integratie van kennis en praktijk. De deelnemers behoren ofwel tot het academische vakgebied (Francis Maes, Pieter Bergé, Christine van den Buys) of tot de praktijk (Peter Vanheyghen voor de oude muziek, Piet De Volder voor de operadramaturgie). Alle deelnemers willen de aandacht vestigen op de inhoud van hun werk, om ten slotte tot een debat te komen over de rol die musicologische kennis kan spelen in het huidige muziekleven.

  • 15u. – 16u.: Lezing & gesprek: Subsidiebeleid in Nederland. Een kijk van op afstand.

Presentatie: Cas Smithuijsen

Cas Smithuijsen is directeur van de Boekmanstichting, Nederlands studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid (www.boekman.nl). Smithuijsen is een groot liefhebber van klassieke muziek. Hij is verstokt concertbezoeker, verslaaf cd-verzamelaar en amateurpianist. Met betrekking tot het muziekleven heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan. In 2001 promoveerde hij op luistergedrag in de concertzaal.

Cas Smithuijsen zal in deze presentatie ingaan op de beleidsontwikkelingen met betrekking tot de cultuurzorg in Nederland vanaf het midden van de jaren tachtig. Daarbij zijn er twee cruciale momenten: 1. de creatie van een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden binnen de overheidsdienst: rijk – gemeenten – provincies die in het midden van de jaren 80 gestalte heeft gekregen. 2 de instelling van fondsen zoals die in de jaren 90 en na 2000 gestalte heeft gekregen. Wat zijn de gevolgen van genoemde beleidsstappen voor de muziek? Zijn de veranderingen in het openbare bestuur wel voldoende afgestemd op de ontwikkelingen die zich in het muziekleven hebben voorgedaan?  • 16u00 – 17u3o: Presentatie resultaten kwarts.be en demo

Presentatie: Roel Vanhoeck en Steven Marx (Muziekcentrum Vlaanderen) – Dries Moreels (VTI)

Kwarts.be is een gezamenlijk initiatief van de kunstensteunpunten en enkele belangenbehartigers om jaarlijks cijfergegevens over de professionele organisaties in het kunstenveld te verzamelen en beschikbaar te stellen voor vergelijkend onderzoek. Via deze data-analyse willen de initiatiefnemers kennis opbouwen over de zakelijke aspecten van de werking van kunstenorganisaties. Evoluties in het kunstenveld en beleidsaanbevelingen krijgen op deze manier een objectieve ondersteuning met cijfermateriaal. In het voorjaar van 2008 werd een vragenlijst ter beschikking gesteld van de kunstenorganisaties. In deze presentatie brengen we de eerste analyses, alsook een demo van het benchmarksysteem dat werd ontwikkeld.

> ZAAL 3

  • 14u00. – 15u30u.: Lezing & gesprek: The Praxial Concept of Music and Music Education (Sessie in het Engels!)

In samenwerking met Muzes v.z.w.

Working from the perspective of the Praxial Philosophy, this presentation suggests answers to a variety of key questions in music and music education. These questions include (but are not limited to) the following: What is music? What is education? Why teach music? Why and how does music "move" us emotionally? What does musical performing involve? What is creativity? and, What is the role of Community Music in today's world?

Presentatie: Prof. dr. David J. Elliott

David J. Elliott is Professor of Music and Music Education at New York University. From 1977 to 2002 he was Professor of Music Education at the University of Toronto. During his tenure at Toronto he also held visiting professorships at several universities including Indiana, North Texas, Northwestern, and Limerick. He is the author of Music Matters: A New Philosophy of Music Education (Oxford, 1995), editor of Praxial Music Education: Reflections and Dialogues (Oxford, 2005), founder and co-editor of the International Journal of Community Music, and an award-winning composer/arranger with works published by Boosey & Hawkes.

  • 15u30. – 16u30: Creatieruimtes voor klassieke muzikanten.

VZW Repetitieruimtes werkt aan een onderzoek op Vlaams niveau rond creatieruimtes voor muzikanten en podiumkunstenaars. Naast cijfermateriaal voorziet de organisatie ook een uitgebreid traject om meer en kwalitatief betere creatieruimtes uit te bouwen. Op de Staten Generaal wordt cijfermateriaal n.a.v. een grootschalige survey toegelicht. Daarnaast worden ook twee case studies besproken: Hoe gaan cultuurcentra om met de vraag van klassieke muzikanten naar repetitieruimtes? Hoe gaan DKO scholen hier mee om?

Presentatie: Wies Callens (Repetitieruimtes vzw)
Gasten:
Freddy Mariën (Stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans Lier) + Jan Bral (directeur Cultuurcentrum Sint-Niklaas)


17U: EINDE MET EEN DRANKJE

Flagey 2008


Verwante items in de databank

Nieuws:Nieuwe Weerklank Column: Praxial Music Education (25.11.2008)
Workshop PR & communicatie voor klassieke muzikanten (14.11.2008)
Staten-Generaal van de Klassieke Muziek 2008 (26.09.2008)

Trefwoorden: , , ,