Projecten

Op deze pagina vind je een greep uit onze lopende en recent gerealiseerde projecten. Activiteiten en projecten uit een verder verleden vind je terug in onze jaarverslagen.

Jazz#Forum

In 2010 vindt de eerste editie plaats van deze ontmoetingsdag voor de professionele jazz sector. Voor de realisatie en de inhoud van deze dag slaan Muziekcentrum Vlaanderen, JazzLab Series en de Beursschouwburg de handen in elkaar met medewerking van enkele prominente spelers uit het veld. Centrale vraag: waar staan we en waar gaan we naartoe met jazz in Vlaanderen?

Meer info

Staten Generaal van de Klassieke Muziek

Dit jaarlijks terugkerend evenement is intussen uitgegroeid tot hét ontmoetingsmoment voor de klassieke muzieksector. Componisten, musici, programmatoren, musicologen, docenten muziek, journalisten, uitgevers, studenten aan het conservatorium enz. komen er samen voor tal van themasessies, een infomarkt waar de sector zich kan presenteren en een showcaseprogramma voor jonge ensembles.

Meer info

Music Industry Awards (MIA's)

De MIA's, gegroeid uit de vroegere Zamu Music Awards, zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot zowat de belangrijkste Vlaamse muziekprijzen voor niet-klassieke muziek. De awards zijn een gezamenlijk initiatief van Muziekcentrum Vlaanderen en de VRT en lauweren elk jaar de beste artiesten in categorieën zoals "Beste muzikant", "Beste album", "Beste Live-act".... De uitreikingsshow, waarop het kruim van de Vlaamse muziekscene wordt uitgenodigd, wordt live uitgezonden op Eén. De genomineerden voor de prijzen worden bepaald door een mediajury. Het brede publiek kan via internet de winnaars kiezen.

Meer info

Flemish Jazz Meeting

De Flemish Jazz Meeting, georganiseerd door Jazz Brugge, De Werf, Muziekcentrum Vlaanderen en JazzLab Series is een tweejaarlijkse showcase happening en professioneel ontmoetingsmoment rond jazz in Vlaanderen. Door Vlaamse jazzmuzikanten gedurende drie dagen in contact te brengen met buitenlandse organisatoren en journalisten, willen de initiatiefnemers helpen hun internationale bekendheid en speelkansen op buitenlandse podia te verhogen. Via korte concerten (showcases) kunnen de groepen zich in de allerbeste omstandigheden presenteren en bij wijze van 'visitekaartje' wordt telkens ook een promotie-cd met jazzgids en een dvd aangemaakt.

Meer info: www.flemishjazzmeeting.be

Onderzoek organisatiestructuren in de artistieke sector

Het onderzoek 'Organisatiestructuren en samenwerkingvormen binnen de muziek en de beeldende kunstensector' is een samenwerking tussen het Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en mediakunst (BAM), Muziekcentrum Vlaanderen, de Vlaamse overheid en Cera en loopt van Oktober 2010 tot maart 2012.

Meer info: www.muziekcentrum.be/organisatievormen

Kwarts.be

Doorheen het beleidsplan 2006-2009 stipte Muziekcentrum Vlaanderen aan dat er zeer weinig cijfermateriaal voorhanden is over de muzieksector in Vlaanderen. Cijfers over het aanbod, tewerkstelling of financiën ontbreken of zijn slechts sporadisch te vinden. In 2008 gaven we dan ook de aanzet voor de ontwikkeling en toepassing van een data-analysesysteem: Kwarts.be. Muziekcentrum Vlaanderen ging hiervoor een partnership aan met de kunstensteunpunten en enkele belangenbehartigers (het Clubcircuit, Overleg Kunsten0rganisaties en Verenigde Organisaties Beeldkunst). In het najaar van 2008 werden de resultaten van de eerste bevraging berekend en werd er ook een benchmarksysteem opgezet waarbij de deelnemende organisaties hun resultaten konden vergelijken met zelf samengestelde groepen van (gelijkaardige) organisaties.

Meer info: www.kwarts.be

Muziekoverleg

Hoe zorgen we ervoor dat de Vlaamse muzieksector in 2020 beter werkt, nog meer successen boekt, de weg vindt naar het binnenlandse en buitenlandse publiek, economisch en artistiek slagkrachtig is en bloeit als nooit tevoren? Deze vragen waren in 2007 de aanleiding voor Muziekcentrum Vlaanderen om 17 organisaties binnen de muzieksector samen te brengen en werk te maken van een gezamenlijke visie en een gemeenschappelijk plan. Deze unieke samenwerking resulteerde twee jaar later in de presentatie van het manifest ‘Music is Life’ tijdens een speciale hoorzitting van de commissie cultuur in het Vlaams parlement.

Het manifest was vooral een oproep naar de overheden om niet alleen in het regeerakkoord het belang van de muzieksector te (h)erkennen, maar ook werk te maken van een structurele dialoog met de muzieksector. Geen eisenpakket, maar wel een uitnodiging aan de overheid om er samen voor te zorgen dat de muzieksector zich de komende jaren volop kan ontwikkelen.

De voorstelling van het manifest op 5 februari 2009 betekende een nieuwe fase binnen het Muziekoverleg. Muziekcentrum Vlaanderen coördineerde en faciliteerde vanaf dan het vervolgverhaal: een stuurgroep werd opgericht die de 8 thema’s van het manifest verder uitwerkte, met tal van concrete voorstellen om de Vlaamse muzieksector te optimaliseren, ontplooiingskansen te geven en de bestaande groeimogelijkheden in binnen- en buitenland beter te benutten:

De 17 organisaties die het manifest Music Is Life ondertekenden: Arthena, BEA, BIMA, Clubcircuit, ComAV, FMIV, GALM, Koor & Stem, MMaF, Musicpublishers.be, Muziekcentrum Vlaanderen, Muziekmozaïek, oKo, Poppunt, VAKAS, VLAMO, VLAPO.

Meer info: www.muziekcentrum.be/muziekoverleg

Muziekarchief

Muziekarchief.be is de verderzetting van het project "Digitalisering van het Vlaams Muzikaal Erfgoed", dat in 2005 werd opgestart door Muziekcentrum Vlaanderen, in samenwerking met partners als VRT en SIMIM/ IFPI-Belgium. De belangrijkste ambities van Muziekarchief.be zijn het kwalitatief ontsluiten van muziekopnames met Vlaams repertoire en het promoten van onze muzikale geschiedenis naar een breed publiek. Op termijn staat ook de aandacht voor het digitaal archiveren van dit muzikale erfgoed op het programma. Op de publiekswebsite www.muziekarchief.be word je als bezoeker verleid tot het exploreren van vele duizenden 78-toerenplaten, lp's, cd's, singles en compilaties van Vlaamse en Belgische artiesten. De databank legt talloze links bloot tussen groepen, muzikanten en auteurs/componisten.

in 2009 werkten we intensief aan een thematisch project rond de (prille) ontstaansgeschiedenis van het Vlaamse chanson en kleinkunst, van 1954 tot 1969. Een aparte website werd aangemaakt en rijk geïllustreerd met beeld- en geluidsmateriaal, redactionele inhoud en een contextuele omkadering. We maakten een overzicht van alle kleinkunstplaten uit onze collectie die in deze periode verschenen, en lieten via het BOM-project (Bewaring en Ontsluiting Multimediale data) al deze platen en singles digitaliseren. Daaruit knipten we fragmenten van 30 seconden die we op de website zouden kunnen aanbieden. Voor dit themaproject kregen we steun van SABAM Cultuur en ook met de VRT zetten we een hernieuwde samenwerking op: in hun archieven mochten we op zoek gaan naar relevante opnames (audio & video) en deze via hun cultuurplatform Cobra.be beschikbaar maken.